Ülseratif Kolit ve bağırsak hastalıkları

İNFLAMATUVAR BAĞIRSAK HASTALARI DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ (İBHDYD) Kuruldu.

0 44

Derneğimiz İBH hastalarının yardımlaşma ve dayanışmaları, hasta haklarının korunması ve geliştirilmesi, yeni tedavi yöntemleri konusunda yaşanan gelişmelerin paylaşılması ve sorunlarının çözümü amacıyla İstanbul’da kurulmuştur. Derneğimiz, hem üyelerinin hem de İBH hastalarının tıbbi, hukuki ve insani gereksinimleri ve haklarının karşılanması ve İBH hastalarının ve yakınlarının hastalıklar, tedaviler ve yaşam standartları konusunda bilinçlendirilmesi amacıyla bu konudaki uzman kişi ve kurumlarla birlikte eğitim faaliyetleri ve organizasyonlar geliştirmeyi hedeflemektedir.
Association of Inflammatory Bowel Disease Patients Cooperation and Assistance (AIBDPCA) is founded. Our association is founded in Istanbul for patients suffering from Inflammatory Bowel Disease (IBD). Our mission is to provide assistance and cooperation between the patients, solve their problems, help protect their rights and inform them about the recent advances in treatment methods. In accordance with that mission, our goal is to organize instructional events, in which relevant foundations and specialists participate, in order to inform the patients and their relatives about their diseases and how to improve their life standards.

Crohn Hastalığı sindirim kanalının iltihaplanma ve ülserler ( yaralar) ile karekterize kronik bir hastalığıdır. Ağızdan anüse kadar barsağın herhangi bir yerini tutabilirse de en sık ince barsağın son bölümü ve kalın barsakta hastalığa neden olmaktadır. Uzun süreli, müzmin ancak tedavisi mümkün bir hastalıktır. Kimi yönleri ile Crohn hastalığına benzeyen ancak yalnızca kalın barsakta tutulum yapan ülseratif kolit ile birlikte inflamatuar barsak hastalıklarının önemli bir kısmını oluştururlar…

 

https://www.facebook.com/groups/ibhyd/
www.barsakforum.com

http://ibhportali.com/

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.