Ülseratif Kolit ve bağırsak hastalıkları

Remisyon

Remisyon, tıpta Hastalık belirtilerinin sönmesi, demektir.  Özellikle Crohn başta olmak üzere İBH hastaları için hayati önem taşıyan bu kavram, atakların kesildiği, nispeten daha sakin ve ağrısız yaşandığı dönemleri ifade eder.

Vikipedia‘da Remisyon şu şekilde tanımlanmıştır: Remisyonkronik hastalığı olduğu bilinen kişilerde hastalık aktivitesinin bulunmadığı durumlar için kullanılan tıbbi bir terimdir. Çoğunlukla aktif kanser ya da inflamatuvar barsak hastalığı belirtilerinin görülmediği zaman aralıkları için kullanılır. Zihin rahatsızlıklarında, hastalığın kontrol altına alınmış olduğu durumlarda yanlışlıkla kullanılabilir. Oysa ki hastalık vardır ama yalnızca kontrol altına alınmıştır.