Ülseratif Kolit ve bağırsak hastalıkları

Upadacitinib: Crohn Tedavisinde Devrim mi? Türkiye’de Kullanımı var mı?

0 1.560

Yakın bir zamanda Faz3 denemeleri başarıyla geçen ve ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından onaylanan Upadacitinib etken maddeli ilacın, Crohn tedavisinde yeni bir çığır açtığı söylenmektedir.

Crohn hastalığı tetiklenerek sürece alınan iki çalışmada, 857 hasta 12 hafta boyunca günde bir kez 45 mg upadacitinib veya plasebo almak üzere rastgele seçilmiştir. 12. haftada, upadacitinib alan hastaların (plasebo alanlara kıyasla) daha büyük bir kısmı Crohn Hastalığı Aktivite İndeksi (CDAI) temelinde belirlendiği üzere klinik remisyona ulaşmış ve kolonoskopi ile değerlendirildiği üzere bağırsak iltihabında iyileşme göstermiştir. İdame çalışmasında, upadacitinib ile indüksiyon tedavisine yanıt veren 343 hasta, 52 hafta boyunca günde bir kez 15 veya 30 mg idame rejimi ya da plasebo almak üzere yine rastgele tayin edilmiştir. 12.haftada olduğu gibi, 52. haftada da upadacitinib 15 mg veya 30 mg ile tedavi edilen hastaların plasebo alanlara kıyasla daha büyük bir kısmı Crohn Hastalığı Aktivite İndeksi (CDAI)’de belirtildiği gibi klinik remisyona ulaşmış ve kolonoskopi ile değerlendirildiği gibi bağırsak iltihabında iyileşme göstermiştir. Crohn hastalığında upadacitinib denemelerinden elde edilen veriler Mart ayında Avrupa Crohn ve Kolit Organizasyonu (ECCO) 2023 Kongresi’nde sunulmuştur.

Rochester, Minnesota’daki Mayo Clinic’te Gastroenteroloji ve Hepatoloji Bölümü’nde tıp profesörü olan Edward V. Loftus Jr, bir basın açıklamasında şunları söyledi: “Orta ila şiddetli derecede aktif Crohn hastalığının semptomları hastalar için yıkıcı ve rahatsız edici olabilir, bu nedenle mümkün olduğunca erken rahatlama çok önemlidir. Hastalığın ilerleyici doğası göz önüne alındığında, endoskopik yanıt da bir o kadar önemlidir.”

Loftus, “Klinik çalışma sonuçlarına göre, ticari ismi Rinvoq olan upadacitinib ile tedavi hem erken hem de uzun vadeli semptom rahatlamasının yanı sıra aşırı inflamasyonun neden olduğu bağırsak astarındaki hasarın gözle görülür bir şekilde azaldığını göstermektedir” diye ekledi.

Hastalara başlangıçta 12 hafta boyunca günde bir kez 45 mg upadacitinib verilmelidir. 12 haftalık sürenin ardından önerilen idame dozu günde bir kez 15 mg’dır. FDA, onayı duyuran bir açıklamada, refrakter, şiddetli veya yaygın Crohn hastalığı olan hastalar için günde bir kez 30 mg’lık bir idame dozunun düşünülebileceğini söylüyor.

Crohn hastalığı olan hastalarda upadacitinibin en sık görülen yan etkileri üst solunum yolu enfeksiyonu, anemi, ateş, akne, herpes zoster ve baş ağrısıdır. Upadacitinib’in diğer JAK inhibitörleri, Crohn hastalığı için biyolojik tedaviler veya azatioprin ve siklosporin gibi güçlü immünosupresanlarla (Bağışıklık baskılayıcı ilaçlar) birlikte kullanılması önerilmez.

İlacın reçete bilgileri online olarak şuradan okunabilir:

İngilice: https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2023/211675s015lbl.pdf

Türkçe: https://www.abbvie.com.tr/content/dam/abbvie-dotcom/tr/documents/k%C3%BCb-kt-2022/rinvoq-15mg-kt-tr-29.08.2021.pdf

Ticari ismi Rinvoq olan upadacitinib, Türkiye’de kısıtlanmış beyaz reçete ile satılmaktadır.

Rinvoq ile 2 hafta gibi kısa bir sürede daha az karın ağrısı ve daha az bağırsak hareketi dahil olmak üzere hızlıca crohn şikâyetlerinin azaldığı bildirilmektedir. Herhangi bir başka ilaç ya da tedavi uygulanmadan 12 haftada erken remisyon sağlarken, 1 yıl içinde de kalıcı remsiyona geçilmektedir. Yapılan endoskopi gözlemlerinde aşırı iltihaplanmanın neden olduğu bağırsak astarındaki hasarı görünür şekilde azaltmaktadır.

RINVOQ bir JAK inhibitörüdür

Tümör nekroz faktörü (TNF) blokerleri olarak adlandırılan 1 veya daha fazla ilaç kullanıldığında ve iyi sonuç vermediğinde orta ila şiddetli Crohn hastalığını tedavi etmek için günde bir kez hap olarak ağızdan alınır. RINVOQ, Crohn semptomlarına yol açabilen enflamasyonu azaltmak için vücudunuzla birlikte çalışır.

RINVOQ, vücudunuzda bulunan ve Janus kinaz (JAK) olarak bilinen bazı proteinlerin aktivitesinin bir kısmını durdurur. JAK proteinleri, bağırsak astarına zarar verebilecek ve Crohn semptomlarına yol açabilecek çok fazla iltihaplanmaya neden olan bağışıklık sisteminin aşırı aktivitesine katkıda bulunur.

Sahip olduğunuz iltihap miktarı, vücudunuzda doğal olarak bulunan birçok farklı protein tarafından kontrol edilir. RINVOQ, iltihabı azaltmaya yardımcı olmak için Janus kinaz (JAK) olarak bilinen bu proteinlerden bazılarının aktivitesini durdurur.

RINVOQ, tümör nekroz faktörü (TNF) blokerleri olarak adlandırılan 1 veya daha fazla ilaç kullanıldığında ve iyi çalışmadığında veya tolere edilemediğinde orta ila şiddetli Crohn hastalığı olan yetişkinleri tedavi etmek için kullanılan reçeteli bir ilaçtır. RINVOQ’un Crohn hastalığı olan çocuklarda güvenli ve etkili olup olmadığı bilinmemektedir.

Upadacitinib, Janus kinaz (JAK) inhibitörü olarak sınıflandırılan bir ilaçtır. Crohn hastalığının tedavisinde kullanılan biyolojik ajanlara alternatif bir seçenek olarak geliştirilmiştir. Ancak, Upadacitinib’in Crohn hastalığının tedavisindeki potansiyelini ve “devrim niteliğinde” olup olmadığını doğrudan değerlendirebilmek için dünyadaki kullanıcıların geri bildirimlerine bakmakta yarar var.

Crohn hastalığı tedavisinde biyolojik ajanlar, immün sistem üzerinde etkili olarak iltihaplanmayı azaltmayı hedefleyen ilaçlardır. Upadacitinib gibi JAK inhibitörleri, bağışıklık sisteminin sinyal iletimini hedef alarak iltihaplanmayı kontrol etmeyi amaçlar. Bu ilaç sınıfı, bazı Crohn hastalarında semptomların azalmasına ve remisyona girmeye yardımcı olabilir.

Ancak, her hasta için tedavi yanıtları bireysel olarak değişebilir ve Crohn hastalığının tedavisinde kullanılan ilaçlar arasında kişisel tercihler ve hastanın durumu gibi faktörler göz önünde bulundurulmalıdır. Upadacitinib’in etkinliği, yan etkileri ve klinik çalışmalardaki sonuçları hakkında daha fazla araştırma ve klinik deneyim gerekmektedir.

Crohn hastalığı tedavisiyle ilgili en güncel bilgileri sağlamak için bir gastroenterolog veya uzman bir hekimle görüşmek en doğrusu olacaktır. Bu uzmanlar, mevcut tedavi seçeneklerini ve yeni ilaçların gelişmelerini takip edebilir ve size en uygun tedavi planını önerme konusunda yardımcı olabilir.

yakın zamanda Gönderilenler

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.