Ülseratif Kolit ve bağırsak hastalıkları

Bağırsak-Beyin Bağlantısı Aydınlatılıyor

0 69

Özet: Araştırmacılar, katılımcılar tarafından yutulan titreşimli bir kapsül kullanarak karmaşık bağırsak-beyin bağlantısının bilinmeyen yönlerini ortaya çıkardı. Bu benzersiz metodoloji, araştırmacıların gastrointestinal stimülasyon sırasında nöral tepkileri doğrudan ölçmelerine olanak sağladı.

Elde ettikleri bulgular, katılımcıların kapsülün uyarımını doğru bir şekilde algılayabildiklerini ortaya koyarak, uyarım tarafından tetiklenen geç bir nöral tepki olan “gastrik uyarılmış potansiyelin” keşfedilmesine yol açtı.

Bu bulgular, bağırsak-beyin bağlantısının anlaşılmasında önemli bir adımdır ve özellikle yeme bozuklukları ve irritabl bağırsak sendromu gibi durumlar için umut verici klinik çıkarımlar sağlamaktadır.

Önemli Gerçekler:

Çalışma, gastrointestinal sistemi uyarmak için Vibrant Ltd. tarafından geliştirilen titreşimli bir kapsül kullanarak bağırsak-beyin bağlantısını keşfetmeye yönelik yeni bir yaklaşım ortaya koymuştur.
Araştırmacılar, kapsülün uyarımıyla beyinde indüklenen geç bir nöral yanıt olan “gastrik uyarılmış potansiyel “i keşfederek bağırsak-beyin etkileşimini anlamak için yeni bir yol sundu.
Metodoloji ve sonuçlar, bağırsak-beyin etkileşimi bozukluklarına yönelik klinik yaklaşımı dönüştürebilir, bağırsak hissini değerlendirmek için bir araç sağlayabilir ve daha kişiselleştirilmiş tedavi stratejilerinin önünü açabilir.
Kaynak: Laureate Beyin Araştırmaları Enstitüsü

Tulsa, Okla’daki Laureate Beyin Araştırmaları Enstitüsü’ndeki (LIBR) araştırmacılar tarafından yürütülen öncü bir çalışma, vücudun iç kısmına erişimin zorluğu nedeniyle bilim insanlarını uzun süredir şaşırtan karmaşık bir ilişki olan bağırsak-beyin bağlantısını anlamada önemli adımlar attı.

“İnsanlarda bağırsak mekanosensasyonunun parieto-oksipital ERP göstergeleri” başlıklı çalışma, hakemli bilim dergisi Nature Communications’da yayınlandı.

Araştırma ekibi, gastrointestinal stimülasyon sırasında nöral tepkileri ölçmek için katılımcılara minimal invaziv titreşimli bir kapsülü başarıyla yutturarak bu karmaşık bağlantıyı incelemek için yeni bir yaklaşım sağladı.

Kapsül Vibrant Ltd. tarafından geliştirilmiştir. Çalışmaya 18-40 yaş arası sağlıklı yetişkin erkek ve kadın gönüllüler katılmıştır. Gönüllülerin titreşimli kapsülün uyarımını normal ve güçlendirilmiş olmak üzere iki koşul altında algılayabildikleri tespit edilmiştir.

Geliştirilmiş stimülasyon koşulu, algısal doğruluğun artmasına, stimülasyonun daha hızlı algılanmasına ve reaksiyon süresindeki değişkenliğin azalmasına yol açarak, bu yöntemin farklı klinik popülasyonlarda incelenme potansiyeline işaret etti.

Bu, bağırsak hislerini incelemeye yönelik bu yeni yaklaşımın uygulanabilirliğini göstermesi açısından önemli bir gelişmedir.

Yeni Bulgular

Araştırmacılar ayrıca beynin belirli bölgelerinde özellikle kapsül stimülasyonuyla indüklenen geç bir nöral yanıt olan “gastrik uyarılmış potansiyeli” keşfetti. Bu nöral tepkiler, stimülasyonun yoğunluğuna bağlı olarak genlik açısından artmış ve algısal doğrulukla önemli ölçüde ilişkilendirilmiştir.

Bu keşif, bağırsak-beyin bağlantısını yöneten sinirsel süreçleri ölçmek ve anlamak için yeni bir yöntem sunuyor.

LIBR’da psikiyatrist ve nörolog olan ve çalışmanın kıdemli yazarı Dr. Sahib Khalsa, “Kapsül uyarımlarının çoğunu karın röntgeni görüntülemesi kullanarak sindirim sisteminin gastroduodenal segmentlerine lokalize edebildik” dedi.

“Bu bulgu, bağırsak-beyin etkileşimlerinin nereden kaynaklandığına dair daha kesin bir anlayış sağladığı için çok önemlidir.”

Dr. Khalsa, “Bu çalışmanın sonuçlarının potansiyel klinik etkileri oldukça önemli” dedi.

“Titreşimli kapsül yöntemi, yeme bozuklukları ve irritabl bağırsak sendromu (IBS) veya fonksiyonel dispepsi gibi belirli gastrointestinal bozukluklar da dahil olmak üzere bağırsak-beyin etkileşimi bozukluklarına yönelik klinik yaklaşımı dönüştürebilir.”

Dr. Khalsa sözlerine şöyle devam etti. “Bu, söz konusu koşullarda bağırsak duyusunu değerlendirmek için çok ihtiyaç duyulan bir araç sağlayabilir ve daha kişiselleştirilmiş ve etkili tedavi stratejilerine yol açabilir. Ayrıca, gelecekteki terapötik müdahaleler için öngörücü belirteçler olarak hizmet edebilecek başarılı tedavinin algısal veya biyolojik aracılarını tanımlama olasılığını da ortaya çıkarır.”

Araştırma ekibi, Laureate Beyin Araştırmaları Enstitüsü’nde Klinik Operasyonlar Direktörü ve Tulsa Üniversitesi Oxley Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde Doçent olan kıdemli yazar Dr. PhD. Sahib Khalsa, tarafından yönetildi. Çalışmanın ilk yazarları, projenin başlangıcında LIBR’da sırasıyla doktora öğrencisi ve doktora sonrası bursiyer olan Ahmad Mayeli, PhD ve Obada Al Zoubi, PhD’dir.

Finansman:

Araştırma, Ulusal Ruh Sağlığı Enstitüsü ve William K. Warren Vakfı tarafından desteklenmiş ve Eylül 2019 ile Şubat 2022 tarihleri arasında LIBR’de yürütülmüştür.

Kaynak: https://neurosciencenews.com/neurotech-gut-brain-23452/

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.