Ülseratif Kolit ve bağırsak hastalıkları

Ağız yoluyla alınan kannabidiolün (CBD) sağlıklı yetişkin bireylerde zindelik ve sağlık üzerindeki etkisi

Nutrients Journal’da yayınlanan yeni bir çalışmada araştırmacılar, oral kannabidiol (CBD) uygulamasının sağlıklı yetişkinlerin sağlığı ve zindeliği üzerindeki etkilerini değerlendirdi.

Arka plan

Cannabis sativa L.’den elde edilen ve uyuşturucu özelliği olmayan bir fitokannabinoid olan CBD, anksiyete, depresyon, Alzheimer hastalığı ve Parkinson hastalığı gibi nöroinflamatuar bozuklukların yönetiminde önemli terapötik faydalar göstermiştir.

Düzenli CBD kullanımı zindeliği artırmak için tavsiye edilmiştir. Çalışmalar, CBD’nin glikoz metabolizmasını etkileyerek vücut kompozisyonunu değiştirebileceğini ve kardiyovasküler sağlığın diğer parametreleri üzerinde hiçbir etkisi olmadan maksimal oksijen tüketimini (VO2 max) artırabileceğini bildirmiştir.

CBD kullanımı ayrıca öğrenme ve hafızayı geliştirmiş ve bilişsel bozukluğu olan bireylerin beynindeki kan akışını artırmıştır. CBD ayrıca kokain kullanım bozukluğu olan yetişkinlerde interlökin-6 (IL-6) seviyelerini azaltabilir ve insan immün yetmezlik virüsü (HIV) ile enfekte olmuş bireylerde pro-enflamatuar gen ekspresyonunu ve C-reaktif protein (CRP) seviyelerini düşürebilir.

Bununla birlikte, randomize kontrollü çalışmalar (RCT’ler) da dahil olmak üzere daha fazla araştırma yapılmasını gerektiren tartışmalı bulgular bildirilmiştir.

Çalışma hakkında

Mevcut çift kör, plasebo kontrollü RKÇ’de araştırmacılar, sekiz hafta boyunca oral CBD kullanımının yetişkin bireylerin sağlığı, özellikle de sağlıkla ilişkili zindelik, bilişsel sağlık, vücut kompozisyonu, fiziksel egzersiz modelleri, psikolojik refah ve C-reaktif protein (CRP) seviyeleri üzerindeki etkisini araştırmıştır.

Çalışmaya, 18 ila 50 yaşları arasındaki 48 birey dahil edilmiş ve bu bireyler, sekiz hafta boyunca akşam yemeğinden sonra ve uyumadan önce günde 50,0 miligram CBD (n=23) veya plasebo olarak 225,0 miligram orta zincirli trigliserit (MCT) (n=25) içeren oral kapsülleri almak üzere rastgele tahsis edilmiştir.

Bireyler müdahaleden önce ve sonra dört defa ziyaret edilmiş ve sekiz saatlik açlık kan alımı, fitness, vücut kompozisyonu, fiziksel egzersiz ve kendi beyan ettikleri anketleri içeren değerlendirmeler yapılmıştır.

Tüm bireylere fiziksel aktiviteyi değerlendirmek için giyilebilir aktivite takip cihazları (Fitbits) verilmiştir. Aerobik kondisyonu değerlendirmek için ikinci ziyarette göreceli olarak oksijen alımının zirve değeri (VO2 zirve) hesaplanmış; üçüncü ziyarette güç çıkışını değerlendirmek ve anaerobik kondisyonu değerlendirmek için 30.0 saniyelik Wingate testi yapılmış; kas gücünü değerlendirmek için dördüncü ziyarette bench press ve back squat bir tekrarlı maksimum (1RM) yapılmıştır.

Advers olaylar (AE’ler) belgelenmiştir. Birincil çalışma sonuçları arasında göreceli VO2 zirvesi, vücut yağ yüzdesi (BF%), vücut kütlesi (BM) ve yağsız BM (LBM), zirve güç (PP) ve göreceli PP (RPP), anaerobik yorgunluk (AF), ortalama güç (MP), göreceli MP (RMP), bench press ve back squat 1RM, bir haftalık ortalama günlük adım sayısı, bireysel olarak belgelenen psikolojik iyi oluş ve bilişsel işlev puanları ve serolojik CRP konsantrasyonları yer almıştır.

Çalışmaya başlamadan önce altı hafta boyunca esrar [CBD ve/veya tetrahidrokanabinol (THC)] kullanmaktan kaçınan ve kronik alkol tüketimi veya uyuşturucu kullanımı öyküsü olmayan bireyler dahil edilmiştir.

Metabolik, nörolojik, kardiyovasküler veya duygudurum bozukluğu tanısı konan bireyler; hamile veya emziren anneler; ve sekiz hafta boyunca müdahaleye uyamayan bireyler analiz dışında bırakılmıştır.

Bilişsel işlev, Ulusal Sağlık Enstitüsü (NIH) Hasta Tarafından Raporlanan Sonuçlar Ölçüm Bilgi Sistemi (PROMIS) Bilişsel İşlev-Yetenekler-Kısa Form 8a kullanılarak değerlendirilmiştir.

Serolojik CRP düzeyleri enzime bağlı immünosorbent testleri (ELISA) kullanılarak belirlenmiştir. Kas gücü, Ulusal Güç ve Kondisyon Birliği (NSCA) kılavuzları kullanılarak değerlendirilmiştir.

Sonuçlar

Katılımcıların ortalama yaş, boy ve vücut ağırlığı değerleri sırasıyla 25 yıl, 171 cm ve 73 kg idi. Vücut kompozisyonu, aerobik fitness, kas gücü, fiziksel aktivite, bilişsel sağlık, psikolojik iyilik hali veya serolojik istirahat CRP konsantrasyonları açısından gruplar arasında anlamlı bir fark gözlenmemiştir.

Bununla birlikte, plasebo grubu, müdahale grubu katılımcılarına kıyasla PP’de %9,6 ve RPP’de %6,6 azalma yaşamıştır.

Buna karşılık, CBD alıcıları PP veya RPP’de herhangi bir değişiklik yaşamamıştır. Hiçbir ciddi advers olay bildirilmemiştir. Her iki grup birleştirildiğinde LBM 37 ile 84 kg arasında, BF% 8,2 ile 40% arasında, göreceli VO2 zirvesi 28 ile 62 mL/kg/dk arasında, bench press 1RM 25 ile 161 kg arasında ve back squat 1RM 39 ile 166 kg arasında değişmiştir.

Ayrıca, PP 372 ile 1148 W arasında, RPP 6,0 ile 13 W/kg arasında, MP 288 ile 804 W arasında, RMP 4,2 ile 8,3 W/kg arasında ve AF %43 ile 71 arasında değişmektedir. Bir haftalık ortalama günlük adım sayısı 11.415 adımdı. Bilişsel işlev T-skorları 30 ile 64 arasında, bilişsel işlev yeteneği T-skorları ise 37 ile 67 arasında değişmektedir.

Psikolojik iyi olma hali ile ilgili olarak, özerklik puanları 8.0 ile 21.0 arasında; çevresel ustalık puanları 7.0 ile 21.0 arasında; kişisel gelişim puanları 15.0 ile 21.0 arasında; başkalarıyla olumlu ilişkiler puanları 10.0 ile 21.0 arasında; yaşam amacı puanları 11.0 ile 21.0 arasında; ve kendini kabul puanları 8.0 ile 21.0 arasında değişmektedir. Serumdaki ortalama CRP düzeyi litrede 1.40 mg olup, 0.10 ile 8.8 mg arasında değişmektedir.

Bulgular

Genel olarak, çalışma bulguları, sekiz hafta boyunca düzenli olarak 50.0 mg CBD alımının, muhtemelen glutatyon peroksidaz ve süperoksit dismutaz gibi antioksidan seviyelerindeki artış ve reaktif oksijen türleri (ROS) gibi serbest radikallerde azalma nedeniyle anaerobik güçte zamanla azalmayı önleyebileceğini göstermiştir.

Bununla birlikte, uzun süreli CBD kullanımı yetişkinler arasında aerobik zindeliği, vücut kompozisyonunu, ruh sağlığını, fiziksel aktiviteyi, enflamasyonu veya psikolojik refahı iyileştirmemiştir.

Dergi referansı:
Flores, V. ve diğerleri (2023) “Oral Kannabidiolün Sağlıklı Yetişkinlerde Sağlık ve Zindelik Üzerindeki Etkileri: An 8-Week Randomized Trial”, Nutrients, 15(12), s. 2664. doi: 10.3390/nu15122664. https://www.mdpi.com/2072-6643/15/12/2664

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bununla iyi olduğunuzu varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul etmek Mesajları Oku

Gizlilik ve Çerez Politikası