Ülseratif Kolit ve bağırsak hastalıkları

İnflamatuvar Bağırsak Hastalığı: Nedenleri ve Çözümleri

İnflamatuar bağırsak hastalığı (İBH), gastrointestinal (GI) sistemin tamamında veya bir kısmında kronik inflamasyon ile karakterize bozuklukları içerir. Crohn hastalığı ve ülseratif kolit (ÜK) başlıca İBH türleridir ve son raporlar, 2017 yılı itibariyle toplam İBH hastalarının yaklaşık dörtte birinin ABD’de yaşamasıyla, ABD’nin küresel olarak en yüksek prevalans oranına sahip olduğunu göstermektedir.

İBH: Hastalık Yükü ve Etkilenen Gruplar

2015 yılı verilerine göre ABD’de üç milyon yetişkine Crohn hastalığı ya da ÜK teşhisi konulmuştur. Teşhis konulanların yaklaşık dörtte biri tıbbi faturalar nedeniyle mali sıkıntı yaşamakta ve altıda biri maliyetle ilişkili ilaç uyumsuzluğu bildirmektedir. Son çalışmalar, ABD’de İBH’nin nüfus demografisinin değişmekte olduğunu da bildirmektedir. 2021 yılında yapılan bir kohort çalışması, Hispanik topluluklarda İBH prevalansının potansiyel olarak daha önce bilinenden daha yüksek olduğunu ortaya koymuştur.5 Buna ek olarak, 2001-2018 Medicare verilerinin analizi, İBH prevalansının tüm ırk ve etnik köken grupları arasında artarken, en yüksek yüzdelik artışın Siyah yetişkinler arasında olduğunu göstermiştir.

İBH ile ilişkili hastalık yükü, artan komorbidite risklerinin çarpıcı sayısı ile de ölçülebilir. Sadece 2021 yılında yayınlanan birkaç meta-analiz, İBH tanısının kalp hastalığı, inme, diyabet, alt GI kanalındaki kanserler, anksiyete ve depresyon ve periodontitis riskinde artışla ilişkili olabileceğini göstermektedir. Buna ek olarak, yakın zamanda yapılan diğer çalışmaların sonuçları, kontrollere kıyasla İBH’li hastalarda demans gelişme riskinin önemli ölçüde arttığını ve otonom sinir sistemi işlevlerinin azaldığını göstermiştir. İBH’nin ana nedenleri tam olarak anlaşılmamış olsa da, bağışıklık sistemi, genetik ve çevresel faktörler arasındaki etkileşim hastalık gelişiminin altında yatıyor olabilir. İnflamatuar bağırsak hastalığının potansiyel etiyolojilerini, belirtilerini ve patogenezini anlamak, etkili tedavi müdahalelerini kişiselleştirmeye ve odaklanmaya yardımcı olabilir.

Crohn Hastalığı ve Ülseratif Kolit: Daha Derin Bir İnceleme

Hem Crohn hastalığı hem de ÜK, sindirim sisteminde sindirim bozukluklarına ve kronik iltihaplanmaya yol açarak bazı benzer semptomlara neden olur. Yine de iki hastalık arasında aşağıdakiler de dahil olmak üzere temel farklılıklar vardır:

Gİ konum: Crohn hastalığı en sık bağırsak duvarlarını (alt ince bağırsak ve kalın bağırsak) etkiler, ancak GI kanalının herhangi bir yerinde herhangi bir katmanda ortaya çıkabilir. ÜK sadece kolonun mukozal katmanlarını etkiler ve burada iltihaplanma genellikle ülserlerin gelişmesine neden olur.
Semptomlar: Her iki durum da ağrı, ishal, ateş, yorgunluk ve kilo kaybı gibi birincil semptomları paylaşır. Ayırt edici semptomlar arasında Crohn hastalığında ince bağırsağın potansiyel hasarı nedeniyle yetersiz beslenme ve ÜK’de rektal kanama yer alabilir. Crohn hastalığında dışkıda kan görülebilir ancak bu daha az yaygındır. Ayrıca, ÜK’li hastaların yaşadığı karın ağrısı daha aralıklı ve bağırsak hareketleriyle ilişkili olabilirken, Crohn hastalığından kaynaklanan karın ağrısı fistül ve rektal lezyonlar gibi sorunlarla ilişkili olabilir.

Kentsel yaşam tarzı, kirliliğe daha fazla maruz kalma, diyet değişikliği, antibiyotiklere erişim ve daha iyi hijyen ile karakterize edilen Batılılaşma, Crohn hastalığı ve UC gelişimi ile ilişkili olabilir. Crohn hastalığına özgü olarak, 2020 yılında yapılan bir sistematik inceleme, hastalığın çevresel toksinlerle ilişkisini araştıran ilk çalışma olmuştur. Araştırmacılar, dahil edilen araştırma çalışmalarının bazı tutarsız metodolojiler ve çelişkili sonuçlar ortaya koymasına rağmen, metaller ve endokrin bozucuların Crohn hastalığının patogenezine katkıda bulunabilecek potansiyel adaylar olarak ortaya çıktığını belirtmiştir. ÜK ile ilgili son raporlar, hastalığın gelişimi üzerindeki genetik etkiyi de vurgulamaya devam etmekte ve ÜK hastalarında yaygın olan genlerin epitelyal disfonksiyon ve mitokondriyal hastalığı içerebileceğini ve ÜK patogenezinde rol oynayabileceğini öne sürmektedir.

Standart Bakım ve Tamamlayıcı Tedaviler: Güncel Çalışmalara Odaklanma

Amerikan Gastroenteroloji Topluluğu (ACG) klinik kılavuzlarında Crohn hastalığı ve ÜK için tedavi önerileri, spesifik tanı ve hastalık aktivitesi düzeyine bağlı olarak farmasötik yaklaşımlardan potansiyel cerrahi yaklaşımlara kadar uzanmaktadır. Birincil hastalık semptomlarının kontrol altına alınmasına ek olarak, her iki kılavuz da inflamasyonun azaltılması ve mukozal iyileşmenin sağlanmasına yönelik terapötik hedefleri vurgulamaktadır. Crohn hastalığına özel olarak, 2018 ACG kılavuzları ayrıca kapsamlı bakımın bir parçası olarak stres, depresyon ve anksiyetenin değerlendirilmesini ve yönetilmesini önermekte ve diyet müdahalelerinin özellikle başlangıç tedavilerinde uygun yardımcı tedaviler olabileceğini belirtmektedir.

Yıllar boyunca yapılan araştırmalar, İBH’nin iyileştirilmesi için birçok terapötik ajan önermiştir. Meyve, sebze ve liflere öncelik verilmesi gibi diyet değişiklikleri, bağırsak iltihabı ve geçirgenliğini azaltmaya yardımcı olan İBH tedavisi için umut verici yaklaşımlar olarak çalışmalarda yer almaya devam etmektedir. İBH’nin hem önlenmesinde hem de tedavisinde potansiyel yararları vurgulanan bazı spesifik diyet bileşenleri ve besin takviyeleri arasında bitkisel besinler, yağ asitleri, amino asitler, biyoaktif peptitler, anti-enflamatuar baharatlar ve bitkiler, prebiyotikler ve probiyotikler yer almaktadır. En son araştırmalar, IBD tedavisi için bitki bazlı bileşiklerin ve diyet takviyelerinin vurgulanan faydalarını desteklemeye devam etmektedir:

2021 yılında 38 randomize kontrollü çalışmanın (RKÇ) meta-analizi, İBH tedavisi için probiyotik, prebiyotik ve sinbiyotik kullanımıyla ilişkili klinik etkileri ve mikrobiyota değişikliklerini araştırmış ve hepsinin İBH’nin remisyonunu indüklediğini veya sürdürdüğünü ve özellikle UC hastalık aktivitesini azalttığını bulmuştur. Araştırmacılar ayrıca Lactobacillus ve Bifidobacterium veya birden fazla suşa dayalı takviyelerin IBD remisyonu için daha faydalı olabileceğini ve 1010-1012CFU/gün probiyotik dozajının uygun bir referans aralığı olabileceğini öne sürmüştür.25
İki küçük RKÇ, diyetle alınan safran ve keten tohumunun ÜK hastalarında inflamasyon ve hastalık şiddeti üzerindeki etkisini araştırmıştır.26,27 Bir RKÇ’de (n=80), müdahale grubu sekiz hafta boyunca günde 100 mg safran almıştır ve sonuçlar, plasebo ile karşılaştırıldığında diyetle alınan safranın antioksidan faktörleri iyileştirebileceğini ve ÜK hastalık şiddetini azaltabileceğini göstermiştir. Diğer RKÇ’de (n=90), müdahale grupları 12 hafta boyunca öğütülmüş keten tohumu (30 gm/gün) veya keten tohumu yağı (10 gm/gün) almıştır ve sonuçlar, kontrol grubuyla karşılaştırıldığında, keten tohumu takviyesinin her iki şeklini alanların inflamatuar biyobelirteçlerde azalma gösterdiğini ve önemli ölçüde daha yüksek yaşam kalitesi bildirdiğini ortaya koymuştur.

ÜK için 2019 ACG klinik kılavuzları, fekal mikrobiyota transplantasyonunun (FMT) önerilen bir ÜK tedavisi haline gelmeden önce daha fazla çalışma ve açıklama gerektirdiğini belirtirken,20 bazı çalışmalarda FMT’nin İBH hastaları için uygun bir potansiyel tedavi yaklaşımı olduğu bulunmuştur. Yakın tarihli bir örnek olarak, 36 çalışmanın 2020 meta-analizi, İBH’nin tedavisi için kullanılan FMT’nin %54’lük bir yanıt oranı gösterdiğini ve tam remisyonun %37 olduğunu ortaya koymuştur.28 Araştırmacılar, Crohn hastalığı teşhisi konan hastaların prosedürden diğer İBH türlerine göre daha fazla fayda gördüğünü belirtmiştir.28

Araştırmalar, potansiyel İBH etiyolojilerini ortaya çıkarmaya ve en etkili yaşam tarzı temelli tedavi ve önleme stratejilerini belirlemeye devam etmektedir. IFM’nin GI İleri Uygulama Modülünde (APM), alandaki uzmanlardan en son araştırmaların yanı sıra İBH tedavisinde en sık kullanılan ve etkili olan terapötik ajanların optimal GI dengesini sağlamaya nasıl yardımcı olduğunu dinleyin. Ayrıca, DIGIN modeli ve IFM’nin 5R çerçevesinin İBH tedavilerini kişiselleştirmeye nasıl yardımcı olduğu hakkında daha fazla bilgi edinin.

Kaynak: https://www.ifm.org/news-insights/inflammatory-bowel-disease-causes-and-solutions/

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bununla iyi olduğunuzu varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul etmek Mesajları Oku

Gizlilik ve Çerez Politikası