Ülseratif Kolit ve bağırsak hastalıkları

Yeni Veriler PRA023’ün Crohn Hastalığı için Umut Vaat Ettiğini Gösteriyor

0 144

Yeni Veriler PRA023‘ün Crohn Hastalığı için Vaat Ettiğini Gösteriyor PRA023, orta ila şiddetli derecede aktif Crohn hastalığı olan hastalar için bir tedavi olarak umut verici güvenlik ve etkinlik sonuçları gösteriyor.1

Western Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bölümü’nden Brian G. Feagan liderliğindeki bir ekip, yeni çıkan bu ilacı geçmişte büyük ölçüde biyolojik ilaçlara maruz kalmış belirli bir hasta grubunda test etti.

PRA023

Tümör nekroz faktörü benzeri sitokin 1A (TL1A), IBD ve diğer enflamatuar hastalıkları olan hastalar için potansiyel bir tedavi olarak umut vaat ettiğini gösteren pro-enflamatuar sitokinlerin ve fibroz sinyallerinin yukarı akış düzenleyicisidir. Ayrıca PRA023 gibi tedavilerle hassas tıp için daha iyi umutlara yol açabilir.

Faz 2a, çok merkezli, açık etiketli çalışmada araştırmacılar, PRA023’ün orta ila şiddetli derecede aktif Crohn hastalığı olan 55 yetişkin için bir indüksiyon tedavisi olarak etkinliğini ve güvenliğini değerlendirmiş ve bunların %96,4’ü (n = 53) 12 haftalık İndüksiyon dönemini tamamlamıştır.

Bu özel hasta popülasyonunun özelliği, %70,9’unun daha önce biyolojik ilaçlara maruz kalmış olması ve ortalama hastalık süresinin 10,3 yıl olmasıdır.

Çalışmada araştırmacılar, Crohn hastalığı aktivite indeksinin ≥220 ve ≤450 olması, merkezi olarak okunan [adjudication ile] Basit Endoskopik Skor (SES)-CD skorunun ≥6 (≥4 izole ileal hastalık) olması ve geleneksel ve/veya onaylı biyolojik tedavilere (≤3 sınıftan ≤4 biyolojik ajan) yetersiz yanıt ve/veya intolerans öyküsünü içeren bir uygunluk kriteri uygulamıştır. Çalışmaya dahil edilen hastalar 1. günde intravenöz PRA023 1000 mg, ardından 2., 6. ve 10. haftalarda 500 mg ile tedavi edilmiştir.

Bitiş Noktaları

Araştırmacılar, 12. haftada SES-CD skorlarında en az %50 azalma olarak tanımlanan endoskopik yanıtın birincil sonlanım noktasını ve genetik tabanlı tamamlayıcı tanı testleriyle belirlenen bir alt popülasyonda etkinlik değerlendirmelerinin keşifsel sonlanım noktalarını aramıştır.

Sonuçlar, PRA023 grubunda endoskopik yanıt (%26 PRA023’e karşı %12 tarihsel plasebo tahmini, P = 0.002) ve klinik remisyon (CDAI < 150 puan; %49 PRA023’e karşı %16 tarihsel plasebo tahmini, P <0.001) elde eden hastaların oranının önemli ölçüde daha yüksek olduğunu göstermektedir.

Ayrıca, PRA023’te daha önce biyolojik ilaçlara maruz kalan hastalar (%33 endoskopik yanıt ve %38,5 klinik remisyon) daha yüksek etkinlik seviyelerine sahipken, eş zamanlı steroid veya immünosupresan kullanımı bu hasta popülasyonunda etkinliği etkilememiştir.

Sonuçlar ayrıca tüm zaman noktalarında C-reaktif protein ve fekal kalprotektinde başlangıçtan itibaren önemli düşüşler olduğunu göstermektedir.

Araştırmacılar ayrıca, hem klinik (n = 12; %57 remisyon) hem de endoskopik (n = 9; %45 yanıt) sonuçlarda gelişmiş performans gösteren aynı genetik belirteçleri kullanarak Crohn hastalığına özgü alternatif bir algoritma geliştirmiştir.

Güvenlik açısından, çalışma ilacıyla ilgili olduğu düşünülen ciddi veya ciddi advers olay görülmemiştir.

Yazarlar, “Bu Faz 2a çalışması, PRA023’ün orta ila şiddetli derecede aktif CD’deki etkinliği için uygun tolerabilite ile sağlam bir kavram kanıtı göstermiştir” diye yazmıştır. “Önceden belirlenmiş genetik belirteçler kullanılarak yapılan hasta seçimi umut verici sonuçlar göstermiştir. Bu bulguları doğrulamak için plasebo kontrollü klinik çalışmalar yapılacaktır.”

https://www.hcplive.com/view/new-data-promise-pra023-crohns-disease

Referanslar:

B G Feagan, B Sands, C A Siegel, M Dubinsky, R Longman, J Sabinho, O Laurent, A Luo, J D Lu, D Nguyen, F Towfic, A DuVall, M Woyranowski, H Al Kharrat, D P B McGovern, DOP87 The Anti-TL1A Antibody PRA023 Demonstrated Proof-of-Concept in Crohn’s Disease: Phase 2a APOLLO-CD Study Results, Journal of Crohn’s and Colitis, Volume 17, Issue Supplement_1, February 2023, Pages i162–i164, https://doi.org/10.1093/ecco-jcc/jjac190.0127

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.