Ülseratif Kolit ve bağırsak hastalıkları

Boswellia Serrata (Akgünlük) ve Crohn

Akgünlük (Boswellia serrata) Hindistan, Afrika’nın kuzeyi ve Asya’nın ortasında yetişen bir ağaçtır. Ülkemizde de bulunmaktadır. Ağacın kabuğunun soyulması ile elde edilen reçine tedavi için kullanılmaktadır. Bu reçinenin özütlerinin eklem iltihabını azaltıcı, iştah açıcı, uyarıcı, balgam sökücü ve antiseptik özellikleri bulunmaktadır. Artritlerde (eklem iltihaplarında), ülseratif kolit, crohn hastalığı, öksürük, ağrı, yılan ısırması ve astım gibi hastalıklarda kullanılmaktadır. İçinde bulunan boswellic asit başta olmak üzere çeşitli maddeler iltihabi yanıtı baskılamakta ve bronşları büzen maddelerin yapılmasını engellemektedir. Klasik ağrı kesiciler uzun süreli kullanıldığında eklemde ve midede hasara neden olabilirken akgünlük özütünün böyle bir yan etkisi olmadığı saptanmıştır. Klinik çalışmalarda eklem kireçlenmesi (artroz), ülseratif  kolit, Crohn hastalığı ve astım tedavisinde  akgünlük kullanılmasının en az ilaçlar kadar etkili olduğu ve yan etkilerin ilaçlardan daha az olduğu gösterilmiştir

Boswelia, boswelllic asitlere sahip bir bitkidir. Birçok hastalığın tedavisinde kullanılıp, hindistan ve afrika ülkelerinde geleneksel bitkisel ilaç olarak kullanılmaktadır. Hayvan deneylerinde boswellia özü anti-enflamatuar aktivite göstermektedir. Boswellia bitki özlerinden 5-lipoksigenaz inhibe ederler.

Akba, boswellia’nın temel bir bileşeni, çoğalan kanser hücrelerini engellemek için çeşitli mekanizmalar ile etki gösterir. Apoptoziz veya programlanmış hücre ölümüne neden olan kanser hücre yüzeylerinde ”ölüm reseptörü” olarak adlandırılır.

Boswellic asit ayrıca, kanser hücre replasyonunun içindeki yeni kan damarlarının büyümesini bloke etmektedir. Akba baskılayan bir büyüme faktörü ile tümör büyümesini engeller. VEGF (vasküler endotelyal büyüme faktörü) için önemli sinyal moleküllerini engeller.

Boswellia yağ özleri; sağlıklı ve kanserli doku arasındaki tümör baskılayıcı hücre canlılığını korumaktadır. Son zamanlarda yapılan çalışmalarda boswellia’nın, kanser hücrelerinin, kanser ölümlerinde yüzde 90 metastaz’ın engellediği, bir hücresel reseptör CXCR4 faaliyetlerini bastırmak olduğu gösterilmiştir.

Boswellia özleri; prostat kanserlerinde malign hücre büyümesi, çoğaltma veya metastaz azaltmada son derece umut vericidir. Özellikle mesane kanserlerinde, rahim kanserlerinde, kolon kanserlerinde ve de multipl miyelom, kemik iliği gibi..

Aşırı 5-LOX aktivitesi, yılda bir buçuk milyondan fazla ABD’de ölüm nedenlerinden biri haline gelmiştir. 5-LOX olarak adlandırılan bir enzim aktivitesi; lökotrienler dahil olmak üzere proinflamatuar moleküller aşırı yayılmasına yol açar.

Boswellia ekstresi, doğal (5-lox aktivitesi inhibitörleri) ve enflamatuar bileşenleri ile hastalıkların tedavisinde kullanılmıştır. Boswellianın bir formu; yakın zamanda daha önceden mevcut boswellia özlerinden kanda yüzde 52 oranında daha iyi emildiğini göstermiştir.

Yapılan veriler ve datalar, 5-LOX inhibisyonu ve diğer anti-enflammatuar özellikleri ile kardiyovasküler hastalıklarda, nörodejeneratif hastalıklarda, kanser ve artritte mücadelede boswellia’nın gücünü ortaya koymaktadır.

Vasküler dokusunda, boswellia özlerinin birden tamamlayıcı etkileri bulunmaktadır. Onlar, güçlü serbest radikal gidericilerdir. Boswellia yüzde 48 ve destek arter temizlik yüzde 30 oranında (HDL) yüksek dansiteli lipoprotein kadar daha düşük total kolestrolü ayıklar. Ayrıca, boswellia antidepresan etki de göstermektedir. TRPV3 olarak adlandırılan bir beyin reseptörünün sistemde etkili stimulan olduğu gösterilmiştir. Boswellia carterri(Incensole asetat denir) önemli bir bileşeni, beyin dokusunda inflamatuar mediatörler, uzun süreli nörolojik vakalarda etkilidir. Incensole asetat ayrıca; hipokampus beyin hücrelerinin dejenerasyonunu engeller.

İlk yıllardaki çalışmalar; ashwaganda, kurkumin ve çinko gibi diğer bilinen doğal bir anti-inflamatuar ajan ile boswellia ekstreler kombinasyonları dahil olmak üzere yapılan çalışmada 42 hasta üç ay boyunca, besin ya da plasebo grubuyla karşılaştırılmış, tedavisi yapılan grupta, ancak plasebo alanlarda ,ağrı şiddeti, özürlülük skorlarında belirgin bir düşüş görülmüştür. Benzer bir çalışamada; fiziksel ve fonksiyon bozukluğu yaygın olan hastalarda, o parametrede önemli azalmalar sağlanmıştır.

Boswellia’nın, prostatik hipertrofisinde de etkisi mevcuttur. Prostatta ufak bir şişlik, potansiyel bir tıkanıklık oluşturabilir. Şişme huylu olduğu zaman bile, iyi huylu prostatik hipertrofi ya da BPH durumunda olduğunda sonuç hafif rahatsızlık olabilir. Prostat dokusunda artmış 5-LOX aktivitesi,iltihabı ve benign prostat hipertrofisinde (BPH) boswellia, prostat sağlığında ek bir formül olarak önemlidir. Hem prosta kanserinde, hem de prostat büyümesinde etkilidir. Prostat sağlığı için bitki özlerinin kullanılması, çok eski ve iyi, geşilmiş bir uygulamadır. Özellikle birkaç ekstre ve bunlardan biri boswellia’nın, alt idrar yolu semptomlarında etkileyici bir iyileşme sağladığını göstermiştir. Çalışmalar boswellia ekstresinin; testesteron mettabolitleri büyümesini sağlayıcı etkilere yanıt ve bu etkisi tarafından üretilen androjen reseptörlerinin sayısında önemli bir azalma sağladığını göstermiştir.

Son zamanlarda glioblastoma gibi beyin tümörlerinde ve ödemlerinde kortizon yerine yüksek doz boswellia verilmesi beyin ödemlerinin azalmasına ve beyin fonksiyonlarının düzelmesini sağlamıştır. Almanya’da yapılan çalışmalarda, kortizon seviyesinin yüzde 50 düştüğü gösterilmiştir. Boswellia, insanlarda yapılan çalışmalarda da vurgulanmış ve de önemle tavsiye edilmektedir.

 

Bu konuda yapılmış bir araştırmanın sonuçları şöyledir:

[Boswellia Serrata özü H 15 aktif Crohn hastalığı Terapi].

[Almanca Makale]

Yazar bilgileri

Soyut

AMAÇ:

Bu klinik araştırmanın amacı, aktif Crohn hastalığının tedavisi için mesalazinin ile Boswellia Serrata özü H15 etkinliğini ve güvenliğini karşılaştırmaktır.

HASTALAR VE YÖNTEMLER:

Randomize, çift-kör, verum kontrollü, 102 Hastalar randomize edildiği için paralel grup karşılaştırması. Protokol uyarınca nüfus H15 ile tedavi 44 hasta ve mesalazinin ile tedavi 39 hasta alındı. Birincil sonucu olarak kayıt ve tedavinin sonunda durumu arasındaki Crohn Hastalık Aktivite İndeksi (CDAI) değişikliğini ölçmek seçildi. H 15 mesalazinin standart tedaviye oranla olmayan aşağılık üzerinde test edildi.

SONUÇLAR:

CDAI H15 ile tedaviden sonra kayıt ve tedavinin sonunda durumu arasındaki ortalama 53 puan ile mesalazinin ile 90 oranında ve tedavi sonrası düşürülmüştür. Bu olarak eşit etkinlik-denemede test hipotez istatistiksel analizi ile teyit edilmiştir. Her iki tedavi arasındaki fark, birincil sonuç ölçütü için H15 lehine istatistiksel olarak anlamlı olduğu kanıtlanmış olamazdı. İkincil etki son noktaları H15 ve mesalazin karşılaştırmanın değerlendirme teyit etmektedir. H15 kanıtlanmış tolere gösterilen klinik etkinlik sonuçlarını tamamlar.

SONUÇLAR:

Çalışma H15 ile tedavi mesalazinin aşağı olmadığını doğrular. Bu endikasyon için mesalazin etkinliği sağlık yetkilileri tarafından onaylandı için bu Boswellia serratadır ekstresi ile aktif Crohn hastalığı tedavisinde tekniğin bilinen durumuna göre, H15 ile ilgili yeterli kanıt olarak yorumlanabilir. Boswellia Serrata özü H15 güvenliğini ve etkinliğini hem de göz önüne alındığında bu bir yarar-risk-değerlendirme açısından mesalazinin üzerinde üstün görünür.

 

 

Boswellia serrata
tanım
Boswellia Serrata ( buhur ) Hindistan, Kuzey’in ¬ ern Afrika’da bulunan bir orta -büyük dallanma ağacı ( 12 metre yüksekliğe kadar büyüyen ) , veOrta Doğu olduğunu. Boswellia kabuğu şeritleri bir sakızlı oleo – reçine veren , uzak soyulmuş . Bu sakızlı eksudasının ekstreleri geleneksel bir anti -arterit , büzücü , uyarıcı , balgam söktürücü ve antiseptik olarak tıpAyurveda sisteminde kullanılmıştır .
Etkin Bileşenler
Boswellia yağlar , terpenoidler , şekerler ve uçucu yağlar içerir. Reçinenin kadar yüzde 16çoğunluk alfa – tuyen ve parasimenler olmak , uçucu yağdır . Dört pentasiklik triterpen asit beta- boswellic asit ana bileşen olmak üzere, aynı zamanda mevcut bulunmaktadır.
Etki Mekanizmaları
Hindistan yapılan hayvan çalışmaları Boswellia bir yağı alınmış alkollü özü yutulması, poli- morphonuclear lökosit süzülmesini ve yayılmasını azalma birincil antikor sentezi , 1,2 ve bir in vitro çalışmada, hemen hemen tamamen hibited in- klasik tamamlayıcı pathway.3 azalma göstermektedir tamamlayıcı sistemde beta- boswellic asit etkileri, ekstre bir boswelia en analjeziğin soruşturma ve psikofarmakolojik etkileri hayvan models.5 olarak sedatif ve analjezik ef ¬ fects işaretli kaydetti pathways.4 hem klasik ve alternatif tamamlayıcı üzerinde belirgin bir inhibitör etki göstermiştir
İn vitro testler , doza bağımlı bir şekilde blokta Boswellia sakız reçine izole boswellic asitler, ortaya 5- hidroksieikosatetraenoik asit (5 -HETE ) ve lökotrien B4 ( LTB4 ) , 6 da dahil olmak üzere pro-enflamatuar 5-lipoksijenaz ürünlerinsentezi bronç kemotaksisinde, ve bu quercetin gibi Diğ -er anti-inflamatuar bitki bileşenleri , permeability.7 artmış vasküler neden de bu enzimi bloke , ama onlar bir antioksidan olarak , daha genel bir şekilde bunu , oysa , boswellic asitler gibi görünüyor 5- lipoxygenase.8 , 9 spesifik önleyicileri
Boswellia amfi – semapatogenezinde dahil olabilir insan lökosit elastaz ( HLE ) , engeller. HLE da mukus salgılanmasını uyarır ve bu nedenle , kistik fibroz, kronik bronşit , akut solunum zorluğu sendromu 10 de bir rol oynayabilir , 11 Boswellic asitler ve Boswellia serrata’dan triterpenoidler da lösemi HL -60hücre büyümesine karşı önleyici bir etkiye sahiptir ve apoptotik cells.12 ’14
Nonsteroidal anti – enflamatuar ilaçlar ( NSAID ) ’18 An in vivo hayvan çalışması Boswellia ekstresi incelenmiş ve Glikozaminoglikanın metabolizma üzerindeki etkileri için Keto – Profen romatizmalı conditions.15 eklem hasarı hızlanan , glikosaminoglikan sentez aksamalara neden olabilir . Boswellia kontroller ile karşılaştırıldığında önemli ölçüde glikozamino – glikanların bozunmasını azaltılmış , oysa , ketoprofen toplam doku glikozaminoglikan content.19 bir azalmaya neden olmuştur
Sayfa 165

Boswellia serrata

Klinik Endikasyonları İltihaplı Bağırsak Hastalıkları ileit
Bir hayvan çalışması acetyl’11’keto – P’boswellic asit ( AKBA ) , ilet endüklenmiştir disease.20 inflamatuvar barsak lökosit – endotel hücre etkileşimleri ,Boswellia ekstresi etkinliğini ve onun con – stituents birini belirlemek amacıyla yapılmıştır indometasin deri altından enjeksiyon ile Sprague- Dawley fareleri . Hayvanlar daha sonra , iki farklı (düşük ya da yüksek) doz veya plasebo Boswellia veya Akba ya verildi. Bu Boswellia özü ve Akba iki kuvvetleri haddeleme ( % 90’a kadar ) ve yapışkan lökosit ( % 98’e kadar ) , zayıflatılmış doku hasarı puanları ve önemli ölçüde , hazım sistemi mukozasında makroskopik ve mikroskopik olarak azaltılmış iltihap azalma gözlemlenmiştir.
Ülseratif Kolit
Lökotrienler ülseratif kolitiltihap sürecinde önemli bir rol oynadığına inanılmaktadır . Boswellia ekstresi ( 350 mg günde üç defa) ile sülfasalazin ile karşılaştırılmıştır ülseratif coli – tis hastada (1 g günde üç kez) . Boswellia özü hastalar sulfasalazin hastalarda daha iyi ilerlemeler gösterdi; Boswellia hastaların yüzde 82’si sulfasalazine.21 üzerinde yüzde 75 ile kıyaslandığında remisyon girdi
Sakız Boswellia reçine (altı hafta boyunca üç bölünmüş dozlarda günlük 900 mg ) ve sulfasalazin (altı hafta boyunca üç bölünmüş dozlarda 3 g dai ¬ ly ) alan kronik kolit hasta izlem çalışması , yine benzer gelişmeler göstermiştir. Ayrıca, Boswellia serratadır sakız reçine ile muamele edilmiş 14 20 hastaya ( % 70) ile muamele sulfasalazine.22 4 10 hastada ( % 40) ile karşılaştırıldığında remisyon gitti
Crohn Hastalığı
Inflamasyon kimyasal aracılar reklam giyimli akut Crohn hastalığınıntedavisinde mesalazinin ile bir Boswellia Serrata eski yolu karşılaştıran bir klinik vardı . Protokol nüfus Boswellia ekstresi ile tedavi 44 hasta ve mesalazinin ile tedavi 39 hasta alındı. Kayıt ve terapi sonu arasında, Crohn Hastalık Aktivite İndeksi Boswellia ekstresi ve mesalazinin hem anlamlı derecede azalmıştır. Iki tedavi arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı değildi Al- gerçi ,Boswellia ekstresipharmaceutical. 23 kadar etkili olduğunu kanıtladı
astım
Bir – diğer 40 hastaya plasebo alırken bron – chial astım Boswellia etkilerini bir 1998 çalışmada , 40 hasta , altı hafta boyunca günde üç kez bir Boswellia hazırlık 300 mg aldı . Boswellia akciğer ve bağışıklık fonksiyonunun belirtiler ve objec tive önlemler ile ölçülen önemli hastalık gelişme göstermiştir alarak pa ¬ rın yüzde yetmişi , bir plasebo improved.24 alan hastaların sadece yüzde 27
artrit
Çift – kör , plasebo – kontrollü bir çalışmada , Bo – swellia diz osteoar – thritis üzerinde yararlı etki göstermiştir. Otuz hasta sekiz hafta içinde üç bölünmüş doz halinde 1000 mg günlük Bo- swellia veya plasebo ya verildi. Boswellia grubundaki hastalara plasebo ( p < 0.001 ) göre hareket aralığı ağrı ve şişlik ve artışında önemli bir düşüş yaşadı .25
, Bir çift-kör, plasebo-kontrollü, çapraz çalışmada, Ashwagandha , TUR -mer ve çinko ile kombinasyon halinde Boswellia Kırk iki hastabitkisel ve mineral formülasyon ya da üç ay boyunca plasebo , sonra da alınan osteoartrit patients.26 araştırılmıştır üç ay için 15 günlük bir arınma döneminden sonradiğer protokol geçti . Ağrı şiddetitedavi grup deneyimlerini – rienced önemli derecede (p < 0.001 ) ve özürlülük skorları ( p < 0.05 ) , plasebo ile karşılaştırıldığında . Radyolojik değerlendirme her iki grupta da anlamlı bir değişiklik bulunamadı .
Romatoid artrit hastalarında plasebo (n = 19 ) Boswellia karşı ( n = 18 ) çalışma herhangi Ölçülen parametrelerdeiki grup arasında anlamlı farklılıklar bulundu . NSAID doz , ancakplasebotedavi grubunda yüzde 5.8 ve yüzde 3.1 azaldıaraştırmacılar denekler daha fazla sayıda içeren kontrollü çalışmalar garanti olduğu sonucuna group.27 .
Yan Etkiler ve Toksisitesi
Sıçanlar ve pri – yavruda Boswellia toksisite çalışmaları hiçbir biyokimyasal hematolojik – cal patolojik değişiklikler , ya da 1,000 mg / kg’a kadar dozlarda histolojik parametreleri gösterdi . LD50 > 2 g/kg.28 için kurulmuştur
Sayfa 166
tur leSSrZ – S » ‘
monografi

 

 

doz 14
Astım , enflamatuar veya koşullar için ,
Standart bir ekstresi 300-400 mg ( 60 % 15 ihtiva etmektedir.
boswellic asitler) günde üç kez önerilmektedir .
16 başvuruyor .
1. . Sharma ML , Khajuria A, Kaul A , et al. Üzerinde salai Guggal eski Boswellia serrata Etkileri hücresel ve humoral
immün yanıtları ve lökosit göç . ajanlar 17
Eylemler 1988, 24:161-164 .
2 . Sharma ML , Bani S , Singh GB . Anti- artritik
sığır serumu albümini 18 boswellic asitlerin aktivitesi .
(BSA) ile indüklenen artrit . Int J Immunopharmacol 1989 , 11:647-652 .
3 . 19 ile yeni tesis bileşenlerinin Wagner H. ara .
Potansiyel antiflojistik ve antialerjik etkinliği. Planta
Med 1989 , 55:235-241 .
4 . Knaus U arasında boswellic asit Wagner H. Etkisi
Boswellia Serrata ve20 diğer triterpenik asitler.
sistemini tamamlıyor. Phytomedicine 1996 , 3:77-81 .
5 . Menon MK , Kar A. Analjezik ve Boswellia serratasakız reçinesi psikofarmakolojik etkileri. Planta Med 1971 ; 19:333-341 .
6 . Ammon HP , Mack T , Singh GB , Safayhi H. 21 .
Sıçan lökotrien B4 oluşumunun inhibisyonu
etanolük özü ile periton nötrofiller
Boswellia serrata sakız reçinesi exudate . Planta Med 22
1991, 57:203-207 .
7 . Robertson RP . Araşidonik asit metabolitleri
ilaç ile ilgili. In : Braunwald E , Isselbacher 23 .
KJ , Petersdorf RG ve arkadaşları, eds. İç Hastalıkları Harrison İlkeleri . 11. ed . New York , NY. McGraw -Hill , 1987:375 .
8 . Safayhi H , Mack T , Sabieraj J , et al. Boswellic asitler: 24 .
yeni , 5-lipoksijenaz spesifik nonredox inhibitörleridir.
J Pharmacol Exp Ther 1992 , 261:1143-1146 .
9 . Ammon HP . Salai Guggal – Boswellia Serrata : dan
lökotrien 25 belirli bir inhibitörü bitkisel ilaç .
biyosentezi. Phytomedicine 1996 , 3:67-70 .
10 . Rall B , Ammon HP , Safayhi H. Boswellic asitler ve proteaz aktiviteleri . Phytomedicine 1996 , 3:75-76 .
11 . Safayhi H , Rall B , Sailer ER , Ammon HP . engelleme
insan lökosit elastazı boswellic asitler . J 26 .
Pharmacol Exp Ther 1997, 281:460-463 .
12 . Shao Y , et al Ho CT , Chin CK . Karşı Boswellia serrata’dan boswellic asitlerin inhibitör aktivitesi
kültüründe insan lösemi HL-60 hücreleri. Planta Med 27
1998, 64:328-331 .
13 . Bhushan S, Kumar A, F Malik , ve diğ. Boswellia serrata’dan bir triterpenediol hem de iç ve dış apoptotik yollar aracılığıyla apoptosisi teşvik
insan lösemi HL-60 hücreleri . apoptoz 28
2007 ; 12:1911-1926 .
Huang , MT , Badmaev V, Ding Y , et al. Anti- tümör ve triterpenoid , beta- boswellic asidin anti- kanserojen faaliyetleri. Biofactors 2000 ; 13:225-230 .
Lee KH , Spencer MR . Salisilatların etki mekanizması üzerine çalışmalar . V. muko sentezinde yer alan enzimler üzerindeki salisilik asit etkisi. J Pharm Sci 1969 , 58:464-468 ​​.
Palmoski MJ , Brandt KD . In vitro olarak normal bir köpek , eklem kıkırdağının proteoglikan metabolizması üzerindeki salisilat etkisi. Artrit Rheum 1979 ; 22:746-754 . Dekel S , Falconer J , Francis MJ . Domuz kıkırdak glikozaminoglikan sülfatlanmayı anti – inflamatuar ilaçların etkisi. Prostaglandinler Med 1980 ; 4:133-140 . Brandt KD , Palmoski MJ . Salisilatlar ve eklem kıkırdağı diğer steroid olmayan anti -inflamatuar ilaçların etkileri. Am J Med 1984, 77:65-69 .
Reddy GK , Chandrakasan G , Dhar SC. Yeni bir bitkisel anti- enflamatuar maddelerin etkisi altında glikozaminoglikanların metabolizması üzerindeki çalışmalar. Biochem Pharmacol 1989 , 38:3527-3534 .
Krieglstein CF , Anthoni C , Rijcken EJ , et al. Asetil – 11 – keto – beta – boswellic asit , Boswellia Serrata reçine bir bitkisel ilaç bir kurucu , deneysel ileit zayıflatır . Int J Kolorektal Dis 2001 ; 16:88-95 .
Gupta I , Parihar A, Malhotra P , et al. Ülseratif kolit hastalarında Boswellia serratadır sakız reçine etkileri. Eur J Med Res 1997 ; 2:37-43 .
Gupta I , Parihar A, Malhotra P , et al. Kronik kolit hastalarda Boswellia serrata’dan arasında sakız reçine etkileri. Planta Med 2001, 67:391-395 .
Gerhardt , H, F Seifert , Buvari P , et al. Boswellia Serrata özü H 15 aktif Crohn hastalığının tedavisi . Z Gastroenterol 2001, 39:11-17 . [ Almanca Makale]
Gupta I , Gupta V, Parihar A , et al. Bronşiyal astım hastalarında Boswellia Serrata sakız reçinesi Etkileri : çift – kör , plasebo – kontrollü , 6 haftalık klinik çalışmanın sonuçları . Eur J Med Res 1998 ; 3:511-514 . Kimmatkar N , Thawani V , Hingorani L , Khiyani R. etkinliği ve diz osteoartrit tedavisinde Boswellia Serrata özü tolerabl – randomize , çift kör, plasebo kontrollü bir çalışma. Phytomedicine 2003 ; 10:3-7 .
Kulkarni RR , Patki PS , Jog VP , et al. Çift – kör , plasebo – kontrollü , cross-over çalışma : Bir herbomineral formülasyonu ile osteoartrit tedavisi. J Ethnopharmacol 1991, 33:91-95 .
Sander O , Herborn G , Rau R. H15 ( Boswellia serrata reçine özü , ” tütsü ” ) , kronik poliartrit kurulan ilaç tedavisi yararlı bir ek mi ? Bir çift – kör pilot çalışmanın sonuçları . Z Rheumatol 1998, 57:11-16 . [ Almanca Makale]
Singh GB Atal CK . Salai Guggal eski Boswellia serrata’dan , yeni bir non- steroid anti-inflamatuar maddenin bir ekstresinin Pharmacology. Agents Actions 1986 ; 18:407-412 .

 

 

Boswellia:

Boswellia (Boswellia serrata) Afrika, Çin ve Orta Doğu’ya özgüdür ve birçok inflamatuvar koşulları tedavi etmek için kullanılır olmuştur bir ayurveda bitkidir. Ayrıca Hint buhur adı verilen, boswelia aslında Boswellia ağacının gövde kabuğu bulunan sakız reçinesi yapılmış bir özetidir.Boswellia için bir ilave olarak kullanım için incelenmiştir inflamatuar bağırsak hastalığı (IBD) .

Boswellia Nasıl Kullanılır:

Boswellia anti-inflamatuar özelliklere sahip olduğu bilinmektedir. Bu blok inflamasyona katkı kimyasal ve kullanım için çalışılmış osteoartrit , romatoid artrit ve IBD. Boswellia kullanım için çalışılmış Crohn hastalığı , ülseratif kolit ve kollajenöz kolit . Bazı çalışmalarda, boswelia etkili olduğu gösterilmiştir, ancak bu daha önce genel kullanım için kabul edilebilir daha fazla araştırma gereklidir.

Bilgi Dozaj:

Boswellia bir tablet içinde takviyesi, kapsül, krem ​​ve form olarak satılmaktadır. Durumu boswelia alınır edildiği bağlı olarak, tipik haliyle 8-12 hafta için kullanılır. Krem genellikle sürece gerektiği gibi kullanılır. IBD kullanım için çalışılmış dozajları günde üç kere, ve romatoid artritte kullanım için 350 ile 400 mg arasında olan günlük 400 mg ile 800 üç kez tekrarlanmaktadır.

Diğer İlaçlar ve takviyeleri ile Etkileşimleri:

Boswellia etkinliğini azaltabilir non-steroid anti-enflamatuar ilaçlar (NSAID’ler) örneğin ibuprofen ve aspirin gibi. Bu bitki ile etkileşime girebilir:

 • Antibiyotikler
 • Yağda çözünür ilaçlar
 • Immünomodülatörleri
 • Sedatifler
Boswellia dahil, diğer otlar veya takviyeleri ile etkileşimleri olabilir:

 • Antikanser takviyeleri (örneğin ökse otu gibi, Viscum albüm )
 • (Örneğin sarımsak gibi düşük kolesterol için kullanılan Takviyeler Allium sativum , ya da kırmızı maya)
 • Antifungalleri (örneğin çay ağacı yağı gibi, Melaleuca alternifolia )
 • (Örneğin glukozamin ve kondroitin gibi) eklem tedavisinde kullanılan Takviyeler

Eğer boswelia alıyorsanız sağlık ekibi söyle.

Yan Etkileri:

Herhangi bir ilaç veya ek olduğu gibi, bir alerjik reaksiyon bir şans her zaman vardır. Boswellia Burseraceae ailede boswelia veya diğer bitkilerin bilinen bir alerjisi olan herkes tarafından kaçınılmalıdır. Boswelia ile yan etkiler nadir olarak, ancak bazı olası yan etkileri içerir:

 • Karın ağrısı
 • Solunum sorunları
 • Göğüs ağrısı
 • Ishal
 • Mide ekşimesi
 • Bulantı
 • Cilt tahrişi (kurdeşen, döküntü, kaşıntı)

Hamilelik sırasında kullanın:

Emzirirken Boswellia gebelik sırasında kullanılması tavsiye veya değildir. Eğer hamile iseniz ve boswelia almış varsa doktorunuza söyleyin.

Güvenlik ve Etkililik Endişeler:

Boswelia Hindistan’da uzun yıllardır kullanılan olsa bile, şu anda herhangi bir rahatsızlığın tedavisinde ABD’de onaylanan ve kendi güvenlik veya etkinlik için kanıtlanmış bir sicili var değildir. Eğer boswelia kullanmayı düşünüyorsanız doktorunuza danışın.

Kaynaklar:

Gerhardt H, Seifert F Buvari P, Vogelsang H, Repges R. ” Boswellia Serrata ekstresi H 15 aktif Crohn hastalığının tedavisi. ” Z Gastroenterol Ocak 2001; 39:11-17. 24 Ocak 2013.

Gupta I, Parihar A, Malhotra P, et al. ” ülseratif kolit hastalarında Boswellia Serrata sakız reçinesi Etkileri . ” Eur J Med Res Ocak 1997; 2:37-43. 24 Ocak 2013.

Madisch A, Miehlke S, Eichele O, et al. ” kollajen kolit tedavisi için Boswellia Serrata özü bir çift-kör, randomize, plasebo-kontrollü, çok merkezli bir çalışma. . ” Int J Kolorektal Dis Ara 2007; 22:1445-1451.24 Ocak 2013.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bununla iyi olduğunuzu varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul etmek Mesajları Oku

Gizlilik ve Çerez Politikası