Lityumun çok önemli bir eser element olabileceğine dair kanıtlar artıyor

Date:

Toprak veya su kaynaklarının nispeten lityum bakımından zengin olduğu bölgelerde yaşayan insanların, toprak veya su kaynaklarının nispeten lityum açısından fakir olduğu alanlara kıyasla daha düşük akıl hastalığı oranlarına (örneğin intihar, saldırganlık veya cinayet) sahip olduğuna dair artan kanıtlar vardır. Son 28 yılda pek çok çalışma yapılmış, Shiotsuki ve ark. (2016) en sonuncusudur).

Ek olarak, yakın tarihli, büyük, nüfusa dayalı bir Danimarka araştırması, içme suyunda daha yüksek lityum seviyelerine uzun süreli maruz kalmanın daha düşük demans insidansı ile ilişkili olabileceği sonucuna varılmıştır ( Kessing ve ark., 2017 ).

Epidemiyolojik çalışmalardan elde edilen ve giderek artan kanıtlar, lityumun belki de optimum beyin işlevi için gerekli olan çok önemli bir eser element olduğunu öne süren hücresel çalışmaları (aşağıdaki incelemede özetlendiği gibi) yansıtmaktadır ( Dell’osso ve diğerleri, 2016 ). Tüm bu çalışmalar, yeterli lityum alımının nöroprotektif olabileceğini ima etmektedir. Tersine, yetersiz lityum alımı (özellikle hassas bireylerde) bir dizi psikiyatrik ve nörodejeneratif duruma zemin hazırlayabilir ve/veya devam ettirebilir.

Daha fazla çalışma bu hipotezi doğrularsa, bu spesifik mineral eksikliğini düzeltmek için güvenli ve etkili bir lityum mineral takviyesine ihtiyaç duyulacaktır. Lityum orotat (LO) savunucuları, böyle bir takviyenin zaten var olduğunu ve hem güvenli hem de etkili olduğunu savunuyorlar.

LİTYUM OROTAT, dünya çapında, özellikle tıbbi olmayan sağlık pratisyenleri tarafından 30 yılı aşkın bir süredir kullanılmaktadır. Lityum Orotat çeşitli kaynaklardan satın alınabilir ve doktor reçetesi gerektirmez. Ayrıca, bir mineral takviyesi olarak Lityum Orotat, Gıda ve İlaç İdaresi’nden (Amerika Birleşik Devletleri’nde) onay gerektirmez.

Bu nedenle, mineral takviyesi Lityum Orotat, besin zincirinde ve su kaynağında nispeten yüksek konsantrasyonlarda lityum bulunan bölgelerde yaşamaktan elde edilen lityumun nöroprotektif etkilerini potansiyel olarak taklit edebilir. Bununla birlikte, bugüne kadar, bu iddiayı kesin olarak doğrulamak için yeterli kanıt bulunmamaktadır. Düzey 1 kanıt olmamasına rağmen, çok sayıda olumlu anekdot raporu (makalelerde, sözlü olarak ve çeşitli web sitelerinde rapor edilmiştir) ve daha da önemlisi, tolere edilebilirlik ve güvenlikle ilgili herhangi bir belgelenmiş endişenin olmaması, gelecekte LİTYUM OROTAT’nun aşağıdaki konularda yararlı bir ek olabileceğini düşündürmektedir.

LİTYUM OROTAT, içme suyundaki lityuma eşdeğer midir?

LİTYUM OROTAT’nun içme suyundaki lityuma eşdeğer olup olmadığını belirlemek için henüz herhangi bir çalışma yapılmamıştır. John Cade’in kapsamlı çalışmasının ardından, yıllarca süren klinik deneyimin ardından lityumun faydası kanıtlanmıştır. Epidemiyolojik kanıtlar aynı zamanda çevredeki eser miktardaki doğal lityum kaynaklarından bazı yararlar da önermektedir.

Bu nedenle varsayım, bir tür terapötik fayda sağlayan lityum iyonunun kendisidir. Ayrıca, Lityum Orotat gibi alternatif lityum kaynaklarının da klinik olarak faydalı bir lityum iyon kaynağı olabileceğini varsaymak mantıklıdır. Lityum Orotat mutlaka bu kaynaklara eşdeğer değildir. Lityum dağıtımında ve dolayısıyla toksik veya terapötik etkilerinde pekâlâ farklılık gösterebilir.

Eğer lityumun etkinliği epidemiyolojik verilerde ima edilmişse (gıda ve sudaki doğal lityum tuzları) ve klinik verilerde kesin olarak belirlenmişse (lityum karbonat), Lityum Orotat gibi alternatif kaynaklarda kanıtlanması mümkün değil mi?

Lityum Orotat almanın rapor edilen faydaları nelerdir?

Lityum Orotat almanın rapor edilen faydaları şunlardır: daha sakin hissetmek; daha az veya daha az yoğun depresif, hipomanik veya karışık duyuşsal semptomlar yaşamak; daha az fevri olmak; daha az sıklıkta ve daha az yoğunlukta intihar düşünceleri veya agresif dürtüler yaşamak; alkol tüketimini azaltmak ve stresörler tarafından kolayca üzülmemek

LİTYUM OROTAT’nun rapor edilen faydalarının, zayıflatılmış bir biçimde de olsa lityum karbonatın bilinen faydalarına benzer olduğunu belirtmek ilginçtir.

Yüksek doz inorganik lityum bileşikleri (lityum karbonat) ve düşük doz organik lityum bileşikleri (LO)

İdeal lityum takviyesi, yalnızca mikro dozlarda temel lityum tüketmeniz ve yine de ondan yararlanmanız gereken bir takviye olacaktır. Savunucuları, LİTYUM OROTAT’nun resme girdiği yerin bu olduğunu savunuyorlar. Teori, lityum iyonunun orotat molekülü ile birleştiğinde, hedeflenen bir dağıtım sistemi olarak hareket etmesi ve lityum iyonunu hücre zarından hücre içindeki çeşitli etki bölgelerine verimli bir şekilde taşımasıdır ( Nieper, 1973 ). Nieper ve destekçilerine göre, lityum karbonat ile kıyaslandığında, lityumu kaba bir konsantrasyon gradyanı yoluyla vücut hücrelerine ‘zorlamak’ için yüksek dozlara ihtiyacınız var.

Böylece teorik olarak, lityum karbonat formuna kıyasla orotat formunda alındığında daha düşük dozda (elemental) lityum ile daha az yan etki ile aynı klinik etkiyi elde edebilirsiniz. Ne yazık ki, Nieper’ın çalışması hiçbir zaman tekrarlanmadı. Bununla birlikte, hızlı bir Google araması, organik mineral takviyelerinin tipik olarak üstün etkinliğe ve daha az yan etkiye sahip olduğunu ve inorganik mineral takviyelerine kıyasla çok daha düşük element metal dozları gerektirdiğini gösteren diğer metaller, örneğin demir ile ilgili çalışmaları ortaya çıkaracaktır.

Orotat ve karbonat formları arasındaki günlük elemental lityum dozlarındaki farklılıkları daha fazla göstermek için, tek bir 120 mg Lityum Orotat tableti yaklaşık mg elemental lityum içerir. Bu, yaklaşık 50 mg elementer lityum içeren 250 mg’lık tek bir lityum karbonat tabletinde bulacağınız elemental lityum dozunun sadece %10’u kadardır .

Günlük Lityum Orotat dozu için yerleşik (tıbbi) bir kılavuz yoktur. Bununla birlikte, alternatif sağlık pratisyenleri tarafından reçete edilen standart doz, günde 120 mg Lityum Orotat (5 mg elementer lityuma eşdeğer) tek bir tablettir.

İnsan denemeleri

İnsanlarda sadece birkaç küçük deneme yapıldı ve LİTYUM OROTAT’nun etkili, güvenli ve genel olarak iyi tolere edildiğini gösterdiler. En son deneme Schrauzer ve de Vroey (1994) tarafından yapılmıştır . Bugüne kadar yapılmış herhangi bir randomize kontrollü çalışma yoktur.

Sonuç olarak,

  1. Çevresel kaynaklar yoluyla daha yüksek, tesadüfi oral lityum alımının nöroprotektif olduğuna dair artan kanıtlar var.
  2. Nieper’in LİTYUM OROTAT’ın lityum karbonattan önemli ölçüde farklı farmakokinetiklere sahip olduğu çalışması, replikasyon gerektirir, özellikle LİTYUM OROTAT’ın lityum karbonata kıyasla hücreye girmede daha verimli olduğu iddiası.
  3. LİTYUM OROTAT’ın uzun vadeli güvenliği için kesin bir kanıt yoktur. Bununla birlikte, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa’da 40 yıldan fazla Lityum Orotat kullanımında bildirilen ölüm vakası veya ciddi yan etki olmaması güven vericidir.
  4. Bununla birlikte, güvenlik konuları özellikle hassas popülasyonlarda, örneğin yaşlılarda, daha önce böbrek veya tiroid problemleri olan kişilerde ve ‘normal’ böbrek ve tiroid fonksiyonuna sahip ancak altta yatan lityuma karşı farmakogenetik duyarlılığı olan bireylerde dikkate alınması çok önemlidir.

Teşekkür

Yazar, orijinal taslak hakkında değerli geri bildirim sağladıkları için Drs Adam Burgess ve Christian Heim’e teşekkür eder.

Çıkar Çatışması Bildirgesi
Yazar(lar) bu makalenin araştırılması, yazarlığı ve/veya yayınlanmasıyla ilgili olarak herhangi bir potansiyel çıkar çatışması beyan etmemiştir.

Finansman
Yazar(lar) bu makalenin araştırılması, yazarlığı ve/veya yayınlanması için herhangi bir mali destek almamıştır.

Referanslar

Dell’osso, L, Del Grande, C, Gesi, C. ( 2016 ) Eski bir ilaca yeni bir bakış: Nöroprotektif etkiler ve lityum tuzlarının terapötik potansiyelleri . Nöropsikiyatrik Hastalık ve Tedavi 2016: 1687 – 1703 .
Google Akademik
Kessing, LV, Gerds, TA, Knudsen, NN. ( 2017 ) İçme suyunda lityumun demans insidansı ile ilişkisi . JAMA Psikiyatri 74: 1005 – 1010 .
Google Akademik | çapraz referans | Medline
Nieper, HA ( 1973 ) Lityum orotatın klinik uygulamaları. İki yıllık bir çalışma . Agressologie: revue uluslararası fizyo-biyoloji ve farmakoloji aplikasyonları aux effets de l’agression 14: 407 – 411 .
Google Akademik | Medline
Schrauzer, GN, de Vroey, E ( 1994 ) Besinsel lityum takviyesinin ruh hali üzerindeki etkileri. Eski uyuşturucu kullanıcıları ile plasebo kontrollü bir çalışma . Biyolojik Eser Element Araştırması 40: 89 – 101 .
Google Akademik | çapraz referans | Medline
Shiotsuki, I, Terao, T, Ishii, N. ( 2016 ) İz lityum, iklim faktörlerinin ayarlanmasından sonra erkek intiharıyla ters orantılıdır . Afektif Bozukluklar Dergisi 189: 282 – 286 .
Google Akademik | çapraz referans | Medline

Kaynak: https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0004867418810185

Çeviri: Crohn Tedavisi Çeviri Ekibi.

Editör
Editörhttps://crohntedavisi.com
Bu web sitesinde Crohn Ülseratif Kolit ve İBH ile ilgili her türlü bilgiyi bulabilirsiniz. Crohn ile ilgili internet üzerinde dağınık, karışık ve yanıltıcı pek çok bilgi bulunmaktadır. Bu da bir çok crohn hastasının moralini bozmakta, hastalığıyla ilgili yanlış ve yanıltıcı yöntemlerden medet ummasına yol açmaktadır. Bu web sitesi crohn hastalığıyla ilgili bilimsel her tür bilgi ve gelişmeyi okurlarına sağlıklı bir şekilde sunmayı amaçlamaktadır. Bu web sitesindeki bütün yazılar ve açıklamalar bilgilendirme amaçlıdır. Tedavi için hekiminizin vereceği bilgileri ve ilaçları esas alın. Bize ulaşmak için bilgi@crohntedavisi.com mail adresine yazabilirsiniz.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Crohn Hastalığı ve Kalp Sağlığı

Crohn hastalığı ile yaşayan kişilerde kalp hastalığı ve kalp...

Prof. Dr. İsmail Gömceli

Anasayfa Hakkında Uyguladığı Tedaviler Akademik Çalışmalar Basından İletişim Prof. Dr. İsmail Gömceli Gastrointestinal sistem ve kanser...

Kuzey Kutbu’ndan Gelen Zombi Virüsleri İnsanlığın Sonunu mu Getirecek?

Çözülen donmuş toprak Neandertal döneminden kalma mikropları serbest bırakıyor...

Klinik Zorluklar: Crohn Hastalığında Anti-TNF’nin Ötesinde Yeni Hedefler Bulmak

Tümör nekroz faktörünü (TNF) bloke eden biyolojik ilaçlar inflamatuar...