Ülseratif Kolit ve bağırsak hastalıkları

Araştırmacılar Crohn Hastalığı İle Bağlantılı Geni Buldu

0 21

Araştırmacılardan oluşan uluslararası bir ekip, inflamatuar bağırsak hastalığı (IBD), Crohn hastalığı ve ülseratif kolit ile bağlantılı bir başka gen mutasyonu tanımladı.

Johns Hopkins gastroenteroloji uzmanları ve genetik uzmanlarını da kapsayan ekip, bu alışılmamış mutasyonun Crohn hastalığı görülmeyen sağlıklı insanlarda var olan ve hastalığın görüldüğü kişilerde nadiren rastlanan interleukin-23 (IL-23) adı verilen gen reseptöründe olduğunu ifade etmektedir.

IL-23, kronik inflamasyonu düzenleyen ve vücudun bakteriyel enfeksiyonlara karşı mücadelesine yardım eden bir proteindir. IL23R olarak adlandırılan reseptörü, enfeksiyonlara karşı bağışıklık tepkisi geliştirmekten sorumlu beyaz kan hücreleri olan lenfositler ve makrofajlarda bulunuyor. IL-23 uzun süredir IBD ve otoimmün sedef hastalığı ile ilişkilendiriliyor; ancak, proteinin reseptöründeki bu yeni genetik varyasyon hastalık sürecini takip etmede ve potansiyel ilaç tedavilerinde yeni bir yol sunmaktadır.

Çalışma ortak yazarı, Johns Hopkins Harvey M. ve Lyn P. Meyerhoff İnflamatuar Bağırsak Hastalığı Merkezi (Johns Hopkins’ Harvey M. and Lyn P. Meyerhoff Inflammatory Bowel Disease Center) araştırma ve genetik laboratuarları direktörü ve tıp doçenti Dr. Steven R. Brant (M.D.) konuyla ilgili olarak şu açıklamada bulundu: “Keşfettiğimiz IL-23 reseptör varyasyonu, vücudun kronik inflamasyona verdiği tepkiyi otoimmün hastalığını tetikleyebilecek şekilde değiştirerek IL-23 yolağını etkiliyor gibi görünüyor. Söz konusu genin, sedef hastalığı gibi diğer otoimmün hastalıklarda bulgulanmış olduğu gerçeği doğru yolda olduğumuza dair güçlü bir ipucu.”

Araştırmacılar, Crohn çalışması kapsamında, insan genomunu oluşturan 22.000 genin neredeyse tamamını tarayarak hastalıkla ilişkili IL23R protein varyasyonunun yerini tespit etti. Çalışmada 547 Crohn hastasından oluşan deney grubu ile 548 sağlıklı bireyden oluşan kontrol grubu incelendi. Hastalar, konsorsiyumda yer alan yedi merkezin altısından seçildi. Araştırmacılar, tekil nükleotid polimorfizmleri ya da SNP’ler olarak bilinen 300.000’den fazla genetik kod varyasyonunu inceledi ve bu 22.000 gen arasındaki varyasyonlardan hangilerinin Crohn hastalığını geliştiren genetik predispozisyonları açıklayabileceğini bulmaya çalıştı. SNP’ler DNA kodlarımızda sıkça meydana gelen ve hastalıkların genetik bağlantılarını bulmada bir yöntem olarak sıkça kullanılan varyasyonlardır. Araştırmacılar, hastalıklarla bağlantılarını bulabilmek için neredeyse tüm insan genlerinde bulunan varyasyonları incelemeyi mümkün kılan görece yeni bir teknoloji kullanarak genomları taradı.

1 milyondan fazla Amerikalı, Crohn ya da ülseratif kolit hastasıdır. IBD kalıtsal olma eğilimi gösterdiği ve belirli etnik gruplarda daha yaygın olduğu için, bilim adamları uzun süredir ciddi bir genetik bileşenden şüphelenmektedir.

Brant, ekibin Crohn hastalığı ile potansiyel olarak bağlantılı ilave gen varyasyonlarını tanımladığını ve konsorsiyumun bunları da inceleyeceğini ifade etti.

Araştırma ortak yazarı ve Meyerhoff İnflamatuar Bağırsak Hastalığı Merkezi (Meyerhoff Inflammatory Bowel Disease Center) yardımcı doçentlerinden Dr. Themistocles Dassopoulos (M.D.) konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Crohn hastalığı ile ilgili daha çok gen keşfedildikçe, gen testinin her bir hastanın teşhis ve tedavisinde önemli bir rehber olabileceği günlerin geleceğini öngörüyoruz.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.