Ülseratif Kolit ve bağırsak hastalıkları

Crohn Hastalığının tedavisi var mı?

0 52

Crohn hastalığı, dünya çapında milyonlarca kişiyi etkileyen kronik inflamatuar bir bağırsak hastalığıdır. Şiddetli karın ağrısı, ishal, kilo kaybı ve yorgunluğa neden olabilen sindirim sistemi iltihabı ile karakterizedir. Semptomları yönetmek ve enflamasyonu azaltmak için çeşitli tedaviler mevcut olsa da, şu anda Crohn hastalığı için bilinen bir tedavi yoktur. Bununla birlikte, kök hücre tedavisi, bu zayıflatıcı durumla yaşayanlar için yeni bir umut sunabilecek potansiyel bir tedavi seçeneği olarak ortaya çıkmaktadır.

Kök hücre tedavisi, vücutta farklı hücre türlerine dönüşebilen özelleşmiş hücreleri içerir. Bu hücreler hasarlı dokuları onarma ve organ fonksiyonlarını geri kazandırma potansiyeline sahiptir ve bu da onları bir dizi tıbbi durumun tedavisinde cazip bir seçenek haline getirmektedir. Crohn hastalığı durumunda, kök hücre tedavisi sindirim sistemindeki hasarlı dokuyu onarmak ve iltihabı azaltmak için bir yol sunabilir.

Birkaç klinik çalışma Crohn hastalığının tedavisinde kök hücre tedavisinin kullanımını araştırmıştır. Gastroenteroloji ve Hepatoloji Dergisi’nde yayınlanan bir çalışmada, araştırmacılar Crohn hastalığı olan hastaların sindirim sistemlerine mezenkimal kök hücreler (MSC’ler) enjekte etmişlerdir. Tedavinin inflamasyonda önemli bir azalmaya yol açtığını ve hastaların çoğunda semptomları iyileştirdiğini buldular.

Crohn hastalığı için kök hücre araştırması

Kök hücre tedavisi, Crohn hastalığıyla ilişkili komplikasyonları tedavi etmek için de bir seçenek olarak araştırılmaktadır. Araştırmalar, kök hücre tedavisinin hastalık remisyonunu etkili bir şekilde destekleyebileceğini ve Crohn hastalığının semptomlarını önemli ölçüde iyileştirebileceğini göstermiştir. Kök hücre tedavisindeki ilerlemeler Crohn hastalığındaki ciddi komplikasyonları şimdiden iyileştirmiştir ve gelecekte Crohn hastalığını önümüzdeki on yıl içinde tedavi edilebilir hale getirebilir.

Kök hücreler remisyonu destekleyebilir

Ayrıca, Crohn hastalığı olan bazı kişilerde semptomların olmadığı veya hafif olduğu remisyon dönemleri görülebilir. Uygun tedavi ile uzun süre remisyonu sürdürmek mümkündür, ancak nüks hala yaygındır.

Hastanın özel ihtiyaçlarını ele alan bireyselleştirilmiş bir tedavi planı geliştirmek için bir sağlık hizmeti sağlayıcısıyla birlikte çalışmak hayati önem taşır. Tedavi, tam bir iyileşme sağlamayı değil, yaşam kalitesini artırmayı amaçlar.

Kök Hücrelerin İnflamatuvar Bağırsak Hastalığı Tedavisinde Kullanılması

Enflamasyon, kalp hastalığı ve diyabetten IBD ve Crohn Hastalığına kadar çeşitli hastalıklarda yaygındır. Bu hastalıkların yanı sıra diğer birçok yaygın durumun tedavisi genellikle vücuttaki iltihabı azaltmaya yöneliktir. İster ilaçlar, ister diyet ve yaşam tarzı değişiklikleri veya diğer doğal yöntemler yoluyla olsun, amaç vücuttan mümkün olduğunca fazla iltihabı ortadan kaldırmaktır.

Araştırmacılar yıllar içinde Mezenkimal Kök Hücrelerin (MSC’ler) günümüzün en güçlü anti-enflamatuar araçları arasında yer aldığını göstermiştir. Birçok hasta ihtiyaçlarını karşılamak için kök hücre tedavisine yönelmektedir.

Çalışmalar umut verici sonuçlar gösteriyor

Shimizu ve arkadaşları tarafından yapılan bir çalışmaya göre, MKH’lerin anti-enflamatuar M2 makrofajları polarize ederek ve yara bölgesinde prostaglandin E2 (PGE2) ve IL-10 yoluyla hem dendritik hücreleri hem de nötrofilleri azaltarak immünosupresif bir etkiye sahip olduğu bildirilmiştir. MKH’ler ayrıca T ve B lenfositlerinin çoğalmasını ve farklılaşmasını modüle ederek bunların aktivitesini azaltabilir. Otolog ve allojenik MSC transplantasyonu (MSCT) için birkaç faz I/II klinik çalışma yürütülmüştür. Bu çalışmada, hastaların %53’ünde klinik remisyon görülmüş ve transplantasyondan 42 gün sonra %47’sinde endoskopik iyileşme gözlenmiştir.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.