Ülseratif Kolit ve bağırsak hastalıkları

BAĞIRSAK-BEDEN İLİŞKİSİ VE FİZYOLOJİ SENDROMLARI

0 63

Anormal, hasarlı ve geçirgen bağırsak florası ​nedeniyle, iyi sindirilemeyen besinler; bağırsak duvarından kana geçer. Bu durum bağışıklık sisteminin aşırı derecede çalışmasına ve kana geçen sindirimi tamamlanmayan besinlere karşı da antikor üretmesine sebep olur.

Bağışıklık sisteminin aşırı derecede çalışması sonucu üretilen bu antikorlar; kendi vücut dokularına saldırmaya başlar ve yok etmeye çalışır. Bu durum bağışık­lık sistemini zayıflatır ve  Otoimmün Sistem Hastalıklarına neden olur.

NOT: (GAPS; bağırsak ile beyin /beden arasındaki ilişkinin, Nöroloji ve Beslenme Doktoru Natasha Campbell-McBride tarafından uluslar arası tescilli ifadesidir. 

GAPS, “Gut And Psychology  / Physiology Syndrome” kelimelerinin baş harflerinden oluşur. Türkçe karşılığı: “Bağırsak ve Psikoloji / Fizyoloji Sendromu” dur.)

Aşırı Çalışan bağışıklık sistemi sonucu üretilen antikorların, Merkezi Sinir Sistemine yönlenmesiyle; her sinir hücresini ve her sinir lifini koruyan bir yalıtım maddesi gibi kaplayan miyelin tabakasına saldırması sonucu Multiple Skleroz (MS) hastalığı ortaya çıkar. Bu inflamatuar reaksiyon, sadece miyeline değil aynı zamanda oligodendrosit yani miyelini üreten hücreleri de hasara uğratmaktadır. Miyelin tabakasının yok edilmesi sonucunda sinir aksonları çıplak kalmaktadır. Çıplak, yani demiyelinizasyona uğramış aksonlar elektrik impulslarını çok yavaş iletmekte ya da hiç iletememektedir. Bu nedenle beynin görme, konuşma, yürüme gibi fonksiyonlar üzerindeki kontrol kabiliyeti bozulur.

GAPS Tedavisiyle hastalığın kaynağı olan ince bağırsaklardaki geçirgenlik ve bakteri dengesizliği iyileşeceği için; onarım mekanizmaları harekete geçer. Daha önce hasar görmüş miyelinin onarımıyla impuls aktarımının tekrar sağlıklı gerçekleşmesine ve geçici olarak yitirilen fonksiyonların büyük bir bölümünün tekrar geri alınması sağlanmış olur.

Aşırı üretilen antikorlar tiroid hücrelerine gidip yapışarak onları ‘aynı bir mikropmuş’ gibi tahrip eder. Bunun sonucu olarak iltihabi bir durum (“tiroidit”) ortaya çıkar. Bu iltihap ve harabiyet sonucunda hormon üreten tiroid hücreleri çalışamaz hale gelir, kandaki tiroid hormon (tiroksin) düzeyi düşer, TSH düzeyi artar. Hastada hipotiroidizm (tiroid hormon yetmezliği: örneğin Haşimato hastalığı) veya daha seyrek olarakhipertiroidizm (zehirli guatr: örneğin Basedow Graves hastalığı) oluşabilir. Antikorları çok yüksek olanlarda tiroid kanseri görülme oranı daha yüksektir.

Bağışıklık sisteminin aşırı aktivasyonu aynı zamanda, vücuttaki deri, damar, kalp, akciğer ve kaslar gibi birçok eklem dışı dokuyu da etkiler. Vücudun kendi dokularına karşı antikor üretmesi ile birlikte bağışıklık sisteminin zayıf düşmesi sonucunda Kronik Yorgunluk Sendromu, bir çeşit iskelet-kas sorunu olan Fibromyalji, saçlı ve tüylü bölgelerin beyazlaş­masına neden olan Vitiligo ve Vaskulit, Ürtiker, Diyabet, Raynaudgibi hastalıklar ortaya çıkmaktadır. Vücut tarafından gereksiz yere üretilen antikorlar bağırsağa karşı harekete geçmeye başlarsa Ülseratif Kolit, Crohn Hastalığı, ortaya çıkar. Antikorlar akciğerleri etkilemeye başlarsa, durum Astımla sonuçlanır. GAPS Tedavisi bu hastalıkların kaynağı olan hasarlı ve geçirgen bağırsakları tedavi ettiği için; adı geçen bütün hastalıklar için önleyici ve tedavi edicidir.

Bağışıklık sisteminin eklemlere saldırması; Romatoid Artrit (RA) adı verilen, enflamatuvar bir otoimmün bozukluk olarak tanımlanan hastalığa neden olur. Engelleyici ve ağrılı bir iltihabi durumdur, ağrı ve eklem aşınması sebebiyle önemli oranda hareket kaybına yol açabilir. Eklemlerin iç yüzünü döşeyen dokunun iltihabı ile başlar ve kıkırdak, kemik, tendon ve bağlarda harabiyet yapabilir. GAPS tedavisi; hastalığa kaynaklık eden ve bağışıklık sisteminin aşırı derecede aktive olmasına sebep olan bağırsak flora anormalliğini ve bağırsak duvarı hasarını ortadan kaldıracağı için, onarım mekanizmaları harekete geçerek eklem dokuları iyileşmeye başlayacaktır.

Sonuç olarak; anksiyeteden, şizofreniye; epilepsiden otizme; gaz ve şişkinlikten kolon kanserine; mide hazımsızlığından mide kanserine; egzemadan MS (Multipl Skleroz) hastalığına, alzheimere ve parkinsona uzanan hastalık tablosuna kaynaklık eden temeldeki tek problem: Bağırsak florasının patojenik,bağırsak duvarının hasarlı ve geçirgen olmasıdır. Bağırsak florasının dengeye getirilmesi, bağırsak duvarının iyileştirilerek geçirgenliğinin normalleşmesiyle tüm bu hastalıklara önlem almak mümkündür. 

GAPS Tedavisinin gücü buradadır.

  • Bağırsak florasını dengeler,
  • Bağırsak duvarındaki hasarı gidererek geçirgenliği önler,
  • Bağırsak iç yüzündeki epitel dokuyu iyileştirir​. Böylece yukarıda söz konusu olan hastalıklara neden olan bütün riskleri ortadan kaldırır.

Kaynak: “GAPS Bağırsak ve Psikoloji Sendromu için Doğal Tedavi Yöntemi” kitabı; 

http://www.gapskitap.com/  sitesi

Yazar: Uzm. Dr. Natasha Campbell-McBride, MD

GAPS NEDİR?

GAPS; bağırsak ile beyin /beden arasındaki ilişkinin, Nöroloji ve Beslenme Doktoru Natasha Campbell-McBride tarafından uluslar arası tescilli ifadesidir. GAPS, “Gut And Psychology  / Physiology Syndrome” kelimelerinin baş harflerinden oluşur. Türkçe karşılığı: “Bağırsak ve Psikoloji / Fizyoloji Sendromu” dur.

GAPS; Dr. Natasha Campbell-McBride’ın, 3 yaşında “otizm” teşhisi konulan oğlunu tedavi etmek amacıyla, “bağırsak sağlığı” için geliştirdiği beslenmeye dayalı doğal bir tedavi yöntemidir.  Çünkü otizmin sebebi; ​anormal bağırsak florası (disbiyozis), hasarlı ve geçirgen bağırsak (leaky gut syndrome) ​nedeniyle; toksinlerin, ağır metallerin, katkı maddelerinin, iyi sindirilemeyen besinlerin, bağırsak duvarından kana ve kan yoluyla beyne gitmesinin sonucu beynin toksinlenmesidir. Dr.Campbell McBride, kendi geliştirdiği doğal ve beslenmeye dayalı GAPS tedavi yöntemiyle oğlunun bağırsak florasını tedavi ederek, otistik semptomlara neden olan beynin toksinlenmesini engelleyerek oğlunun otizmini de tamamen iyileştirmiştir.


Dr. Campbell-McBride, oğlunu iyileştirdiği beslenmeye dayalı GAPS Tedavi yöntemiyle; İngiltere-Cambridge’deki kliniğinde yüzlerce otizm, epilepsi, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu, disleksi, dispraksi hastalıkları olan çocukları; psikolojik ve psikiyatrik sorunları (şizofreni, epilepsi, depresyon, bipolar bozukluk, obsesif kompulsif bozukluk…) olan yetişkinleri de iyileştirir. Çünkü otizmde olduğu gibi; çoğu kişinin çaresiz hastalık sandığıpsikiyatrik hastalıkların sebebi de hasarlı, geçirgen bağırsak duvarı ve anormal bağırsak florası nedeniyle beynin toksinlenmesidir (detaylar için tıklayınız: Bağırsak-Beyin İlişkisi). Bağırsak florasının tedavi edilmesi sonucunda, beynin toksin yükün etkisinden kurtulmasıyla bu hastalıklar da tamamen iyileşir.

Bağırsak florasının anormalliği (disbiyozis) ve bağırsak duvarındaki hasar ve geçirgenlik (leaky gut syndrome)nedeniyle sadece beyin değil, beyin dışındaki bütün beden de toksik yük altında kalır. Bu durum fizyolojik ve otoimmün hastalıklarına da neden olur. GAPS Tedavisi bağırsak florasını ve bağırsak duvarını iyileştirmekle; bağırsak kaynaklı olan fizyoloji sendromlarını ve bağışıklık sistemi (otoimmün sistem) hastalıklarını da iyileştirir: Çölyak, MS (Multipl Skleroz), RA (Ramotoid Artrit), Haşimato Tiroditi, Kolesterol Sorunları, Alerji, Egzema, Astım, Sedef, Crohn’s, Ülseratif Kolit, Bellek Sorunlarıi Alzheimer, Kronik yorgunluk, Sistit.. Tıklayınız: (Bağırsak ve Fizyoloji Sendromları)

Dr. Natasha Campbell-McBride  kendi geliştirdiği GAPS Tedavisini, 2004 yılında; “GAPS Gut And Psychology Sydrome” (Bağırsak ve Psikoloji Sendromu) adlı kitabıyla bütün dünya ile paylaşır. Dünyanın her bir köşesinden Bağırsak ve Psikoloji Sendromu (GAPS) hastaları; 2004 yılından beri, 7 dile çevrilen ve satış rakamları 500.000’i aşan bu kitaptaki GAPS Diyetini ve sağlık önerilerini içeren ​GAPS Tedavisiyle tamamen iyileşip sağlıklarına kavuşmuşlardır! (GAPS Tedavisiyle iyileşenlerin yaşanmış hikayeleri için tıklayınız)
Türkiye’den, uzun yıllar ağır psikiyatrik rahatsızlıklar yaşamış iki yetişkin kız kardeşin, GAPS kitabının İngilizcesini satın alıp GAPS Tedavisini uygulayıp iyileşmeleri; Türkiye’deki GAPS hastalarına da bu kitabı ulaştırıp onların iyileşmelerine vesile olmak istemelerine neden olmuştur. ​Böylece Adalin Yayıncılık kurulmuş, GAPS Tedavi kitabının lisans hakkı satın alınmış ve ​kitap Türkçe’ye çevrilmiştir.

​Bağırsak flora dengezisliği (disbiyozis), bağırsak duvarı hasarı ve geçirgen bağırsak (leaky gut syndrome); çağımızın en büyük sağlık sorunlarından biridir. Bu sorunların en büyük nedeni:sezeryan doğumlar, bebeklerin mamayla beslenmesi, antibiyotikler, işlenmiş gıdalar ve şekerli-nişastalı gıdalarla beslenme, uzun süren yoğun stres, katkı maddeleri ve doğanın kirlenmesidir. GAPS Tedavisi; disbiyozisi, bağırsak duvarı hasarını ve anormal geçirgenliğini tedavi eder. Bu nedenle de bağırsak kaynaklı olan bütün sorunlar ve hastalıklar da tedavi edilmiş olur:psikoloji sendromları ve psikiyatrik hastalıklar, fizyoloji sendromları ve otoimmün sistem yani  bağışıklık sistemi hastalıkları.

GAPS TEDAVISIYLE İYILEŞEN VEYA ÖNLENEN PSIKOLOJI SENDROMLARI VE PSIKIYATRIK HASTALIKLAR:

Otizm

Şizofreni

Epilepsi

Depresyon

Bipolar Bozukluk

Anksiyete

​Şizoaffektif Bozukluk

​OKB (Obsesif Kompulsif Bozukluk)
Obsesyonlar 

DEB (Dikkat Eksikliği Bozukluğu)

DEHB (Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu)

Disleksi

Dispraksi

Panik Atak
​Öfke Problemleri​

Yeme Bozuklukları
Uyku Problemleri
​Bağımlılıklar

GAPS TEDAVISIYLE İYILEŞEN VEYA ÖNLENEN FIZYOLOJI SENDROMLARI VE OTOIMMÜN SISTEM HASTALIKLARI:

Akne 
Alerjiler 
Anemi
Artrit
Astım
Bellek Problemleri
Çölyak
Demans (Bunama)
Diyabet
Egzema
Eklem Ağrıları
Enzim ve Hormon Bozuklukları 
Gelişme Geriliği

​Gıda Alerjileri

Gıda İntoleransları

Otoimmün Tiroidit (Haşimato)
Kolesterol Problemleri
Kronik Yorgunluk
Kulak Enfeksiyonları
Migren
MS (Multipl Skleroz)
PMS-Regl Problemleri 
​Parkinson
Romatoid Artrit (RA)
​Sedef
Sistit
​Tansiyon Problemleri
Tiroit Problemleri
Uyku Problemleri

GAPS Tedavisiyle İyileşen veya Önlenen Sindirim Sistemi Sorunları:

Ağız Kokusu
Crohn
​Gastrit
Gaz
Hazımsızlık
​İrritabl Bağırsak Sendromu 
​İshal
Kabızlık
Kolik
Kötü Kokulu veya Anormal Dışkı
Mide Ekşimesi
​Pamukçuk
​Reflü
Şişkinlik
​Ülser
​Ülseratif Kolit 


http://www.gapskitap.com/

http://www.gapskitap.com/

© Copyright 2010 Natasha Campbell-McBride

“GAPS” ve “Gut and Psychology Syndrome”, 
Dr. Natasha Campbell-McBride’ın tescilli markalarıdır.
Dr. Natasha Campbell-McBride’ın izni olmadan kullanımları yasaktır. 

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.