Ülseratif Kolit ve bağırsak hastalıkları

KABIZLIK: KALIN BAĞIRSAKLARDAKİ KABUS!

0 49

Kabızlık nüfusun nerede ise % 30 unda karşılaşılan bir sorundur.
Kronik hale gelmesi sonucu başka bir çok hastalıklara da yol açar.
Hemeroid ‘ten kolon kanserine kadar uzanan bir çok hastalık kaynağıdır.
.
Bağırsaklar BORU değildir.
Bu anlayış yanlış bir bakış açısı taşımaktadır.
Kalın bağırsaklar ; mikrobioyatasında gizemlerle dolu olan en önemli stratejik bir organımızdır.
Dokusu itibariyle mükemmel ve muhteşem operatif özellikler ve işlevler taşır.
.
YANLIŞ ALGILAR ,YANLIŞ UYGULAMALAR
Boru olarak görülüp ,tıkanıklığın aşılması için yapılanların hepsi bu mükemmel dokuları tahrip eder.
Önerilen bir çok öneri ya geçici rahatlamalar sağlar ya da bağırsak dokusunu tahrip ederek ortaya daha tehlikeli sorunlar çıkarır.
.
Bağırsak Tembelliği ; gibi yanlış algılarla ,kalın bağırsaklara yönelik yapılan her müdahale çözümden bir o kadar daha çok uzaklaşmadır.
.
Dışkı oluşumunda ve dışkılama zamanlamasında yaşanan sorunlar kabızlık ile ilgili öncelikli konulardır.
.
Dışkı bir sonuçtur .Bu sonucun oluşumuna kaynaklık eden prosesler iyice öğrenilmelidir.
.
.
KALIN BAĞIRSAK
Kabızlık bir kalın bağırsak sorunudur.
Kalın bağırsaklardaki özellikle kolondaki popülasyonun büyük rol oynadığı bir durumdur.
.
Kalın bağırsak dokularındaki dominant bakteri grubu
BİFİDOBACTERİUM dur.
.
Bu probiotik bakteri grubu bağırsağı bir koruyucu duvar gibi prebiotik liflerle sarar , besinlerden ve diğer etmenlerden gelen bütün zararlı ve zehirli maddelerin bağırsak dokusundan girişini engellerler.
.
Mukus tabakası diye adlandıracağımız bu tabaka aynı zamanda kolajenler ile iyice sağlamlaştırılır .
Güçlü koruyucu bir duvar olarak her zaman saldırılara karşı direnç gösterirler.
.
Var ise dokularda hasarlar hemen onarılır,doku sağlamlaştırılır.
Geçitler kapatılır .
.
Dışkının su tutması ,oluşumu ,zamanlaması gibi bütün operatif aşamalar ve işlemler Bifidobacterium bakterilerinin yönetimi ile gerçekleşir.
.
Aynı zamanda sinidirilemeyen lif olan Prebiotikler burada Bifidobacteriumlar tarafından fermente edilir ve dönüştürülürler.
.
Kalın bağırsaklarda antimikrobiyal maddelerin ve bakteriyosin dediğimiz doğal antibiotiklerin tekrar üretilmesini sağlarlar:
.
Bifidobacteriumlar aynı zamanda K2 ile H vitaminlerinin üretiminide kalın bağırsağın giriş bölümünde besinleri sentezleyerek yaparlar
Bunu yapan özel bir grup bakteri apansdisti kuluçka yeri olarak kullanır.
.
BİDİOBACTERİUMLAR AZALIRSA
Antibiotikler kullanıldığında veya kimyasallarla bu bakteri ailesi yok edilirse ,kalın bağırsaklarda sorunlar başlar .
.
Bunlardan ilk önce kabızlık ve ishal gibi sorunlar başlar .
patojenlerin sayısı hızla çoğalır.
.
Bağırsak duvarında geçitler açmaya çalışırlar.
Açtıkları geçitleri büyütürler ve o geçiti enfekte ederek iltihaplandırırlar.
.
Bu Ülseratif kolit gibi Cronh gibi hastalıklardır.
Zehirli ve zararlı maddeler geldikçe ,dışkı uzun bir süre kolonda kaldıkça kalın bağırsaklar iyice tahrip olur .
.
Kolon kanserine yol açan kanseriojenler bu ortamda hızla çoğalırlar hem kolon dokularına hemde diğer dokulara girerek tümör oluşumlarına yol açarlar.
.
ÇARE ..
Kalın bağırsak florasının en güçlü probiotik bakteri grubu olan BİFİDOBACTERİUMLAR çok fazla sayıda ve çeşitte alınmalıdır.
.
Bunların en çok fazla sayıda olduğu ve çoğaldığı kombinasyon
KOMBİOTİK YOĞURT’ tur
.
İçeriğindeki bakteriler;
Lactobacillus bulgarius
Streptococcus thermophilus
Bifidobacterium infantis
Bifidobacterium bifidum
Bifidobacterium longum
Lactobacillus paracasei
.
Kombiotik Yoğurdun 100 gramında 1-10 Trilyon toplam probiotik bakteri bulunur.
.
Aynı zamanda fermentasyon sırasında oluşan ;
Laktik Asit, Asedik Asit , Hidrojen Peroksit, Bütürik Asit gibi
antimikrobiyal maddeler ile ;
LANTİBİOTİK yani doğal antibiotikler olan
BAKTERİYOSİN’ lerde içeriğinde bol miktarda vardır.
Bunlar var olan patojenleri etkisiz hale getirirler ve dışarıya süpürürler ,atarlar.
.
Aynı zamanda açılmış olan yaraların dezenfeksiyonunuda yaparlar
Zaman içinde yaraların iyileşmesini sağlarlar.
.
Ayrıca destek olarak Prebiotik lif içeren besinlerde bol bol tüketilmelidir.
.
Prebiotikler Probiotikler ile SİMBİOTİK bir yaşam kolonizasyonu oluştururlar.
Bu kolonize yaşam canlı olarak kalıcı bir ortamdır.
Hala bugün bile tanımlayamadığımız bir çok sırlara sahiptir.
.
Bunlara destek olarak Kolajen içeren kemik suyu mutlaka ihmal edilmeden tüketilmelidir.
.
Akla gelen ve artık ezberlenmiş olan önerilerin hiç birisi canlı organizma olan Probiotik bakterilerin görevleri üstlenemezler,yerini tutamazlar.
Kabızlığın kronik olarak devamını önleyemezler.
.
Ezberleri unutunuz ve Bifidobacteriumlarını tanımak için kolları sıvayınız
..
KALIN BAĞIRSAK SAĞLIĞI ; EN STRATEJİK BİR OLGUDUR

Kaynak: https://www.facebook.com/2Beyin-Konu%C5%9Fan-Ba%C4%9F%C4%B1rsak-1079952735389795/

Haydar Yılmaz

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.