Ülseratif Kolit ve bağırsak hastalıkları

Eski Antidepresan İrritabl Bağırsak Sendromu Belirtilerini Hafifletiyor

Randomize ATLANTIS çalışması, düşük doz amitriptilinin birinci basamakta ikinci basamak tedavi olarak kullanıldığında irritabl bağırsak sendromu (IBS) semptomlarını önemli ölçüde iyileştirdiğini göstermiştir.

İngiltere’deki Leeds Üniversitesi’nden Alexander C. Ford ve meslektaşları, tedaviye yönelik bir analizde, trisiklik antidepresan alan hastalar ile plasebo alan hastalar arasında 6 ayda IBS Şiddet Skorlama Sistemi (IBS-SSS) skorunda anlamlı bir ortalama fark olduğunu bildirmiştir (-27.0, %95 CI -46.9 ila -7.1, P=0.0079).

Lancet’te yayınlanan makalede, önemli bir ikincil sonuç olarak, amitriptilin ile plaseboya kıyasla semptomların hafiflediğine dair Öznel Global Değerlendirme (SGA) oranının da arttığı belirtilmiştir (OR 1.78, %95 GA 1.19-2.66, P=0.0050). IBS-SSS skorundaki ortalama değişim farkı da 3 ayda anlamlıydı (-23.3, %95 GA -42.0 ila -4.6, P=0.014), IBS semptomlarında rahatlama SGA’sı gibi (OR 1.70, %95 GA 1.15-2.53, P=0.0080).

Amitriptilin ayrıca, 6 ay boyunca tüm haftalarda yeterli rahatlama olasılığını artırarak (OR 1.56, %95 CI 1.20-2.03, P=0.0008) ve 6 ay boyunca haftaların %50’sinde rahatlama bildiren katılımcıların oranını artırarak (%41’e karşı %30) IBS semptomlarında yeterli rahatlama için plasebodan daha iyiydi.

Ford ve ekibi, “Amitriptilin, bir dizi IBS semptom ölçütünde plasebodan daha etkiliydi ve semptom yanıtı ve yan etkilere göre titre edildiğinde güvenli ve iyi tolere edildi” diye yazdı. “Pratisyen hekimler, birinci basamak tedavilerin etkisiz kaldığı IBS hastalarına, hasta liderliğindeki doz ayarlamasını yönlendirmek için uygun destekle birlikte düşük doz amitriptilin önermelidir.”

Yazarlar, IBS’nin genellikle birinci basamak uygulamalarında, birinci basamak diyet ve yaşam tarzı değişiklikleri ile birlikte tedavi edildiğini, ancak psikotropik ilaçlar ve seçici serotonin geri alım inhibitörlerinin IBS için ikinci basamak tedavi olarak etkinlik göstermesine rağmen, amitriptilin gibi düşük doz trisiklik antidepresanların bu ortamda sıklıkla kullanılmadığını belirtmiştir. Bununla birlikte, Birleşik Krallık Ulusal Sağlık ve Bakım Mükemmelliği Enstitüsü’nün kılavuzunda ikinci basamak tedavi olarak önerilmektedirler.

Hollanda’daki UMC Utrecht ve Maastricht UMC’den MD, PhD Niek de Wit ve MD, PhD Daniel Keszthelyi, eşlik eden bir başyazıda, çalışmanın sonuçlarının IBS’li hastalarda plasebonun gücünü gösterdiğini belirtti.

“Bu plasebo yanıtı kısmen çalışma sırasında araştırma ve uygulama personeli ile yüksek sıklıkta temasla ilgili olsa da, yeterli hasta-doktor iletişiminin potansiyel gücünün ve aktif ilaç tedavisinin sınırlı ek faydasının altını çiziyor” diye yazdılar.

Bununla birlikte, “ATLANTIS çalışmasının sonuçları sağlam ve tutarlıdır ve düşük doz trisiklik antidepresanın birinci basamakta IBS’li hastalar için standart tedavi olarak değil, bir seçenek olarak etkili ve güvenli bir şekilde uygulanabileceğini göstermektedir” sonucuna varmışlardır. “Optimal IBS yönetimi, IBS semptomlarının türüne, hastalık geçmişine, geçmişteki tedavi yanıtına ve yan etkilere karşı duyarlılığa bağlı tedavi adımları ile kişiselleştirilmiş bir yaklaşım gerektirir.”

Ayrıca, “bu çalışmanın sonuçları, düşük doz trisiklik antidepresanların IBS’deki etkinliğinin antidepresan veya anksiyolitik aktiviteyle değil, bağırsak hassasiyeti ve ağrı modülasyonu üzerindeki bir etkiyle ilişkili olduğunu göstermektedir.”

“Bu nedenle belki de IBS bağlamında trisiklik antidepresanlardan antidepresan olarak değil nöromodülatör olarak bahsetmeye başlamak daha mantıklıdır. Bu, bazı olumsuz algıları hafifletmeye ve terapötik görüşmeleri kolaylaştırmaya yardımcı olabilir” diye yazdılar.

Çift kör ATLANTIS çalışmasına İngiltere’deki 55 genel muayenehaneden herhangi bir IBS alt tipi ve devam eden semptomları (IBS-SSS skoru ≥75 puan) olan yetişkinler katılmıştır. Hepsi, diyete daha fazla çözünür lif eklemek ve antispazmodikler, laksatifler veya antidiyareikler dahil olmak üzere diyet ve yaşam tarzındaki değişiklikler gibi IBS için birinci basamak tedavilerde başarısız olmuştur.

Ford ve ekibi, Ekim 2019’dan Nisan 2022’ye kadar 463 hastayı (ortalama yaş 48,5, %68 kadın) günde bir kez düşük doz oral amitriptilin 10 mg veya plasebo almak üzere randomize etti ve 338’i 6 aylık tedaviyi tamamladı. Günlük tek amitriptilin dozu, semptomlara ve tolere edilebilirliğe bağlı olarak 30 mg’a kadar titre edilmiştir.

Hastaların %20’si düşük doz amitriptilini, %13’ü advers olaylar nedeniyle ve %26’sı plaseboyu, %9’u advers olaylar nedeniyle 6 aydan önce bırakmıştır. Amitriptilin ile görülen advers olaylar arasında ağız kuruluğu, uyuşukluk, bulanık görme ve idrara çıkma sorunları yer almıştır. Ancak, bu advers reaksiyonların %5’inden azı şiddetli olmuştur.

Açıklamalar

ATLANTIS çalışması, Birleşik Krallık Ulusal Sağlık ve Bakım Araştırmaları Enstitüsü (NIHR) Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Programı tarafından finanse edilmiştir.

Ford ve bazı ortak yazarlar, kendi kurumlarına ödenen NIHR hibe fonlarını bildirmişlerdir. Ortak yazarlar ayrıca devlet kurumları ve vakıflarla başka ilişkiler de bildirmişlerdir.

Editörler ZonMw, Dutch Digestive Disease Foundation, Cancer UK, Dutch Cancer Society ve Preventis’ten sınırsız bağış aldıklarını bildirmişlerdir. Keszthelyi, ZonMw, Hollanda Sindirim Hastalıkları Vakfı, Roma Vakfı, Horizon 2020, Horizon Europe, Allergan ve Grunenthal’dan hibe aldığını bildirmiştir.

Birincil Kaynak

The Lancet

Kaynak Referans: yeni bir sekme veya pencerede açılırFord AC, et al “Birinci basamakta ikinci basamak tedavi olarak irritabl bağırsak sendromu için düşük dozda ve titre edilmiş amitriptilin (ATLANTIS): randomize, çift kör, plasebo kontrollü, faz 3 çalışma” Lancet 2023; DOI: 10.1016/S0140-6736(23)01523-4.

İkincil Kaynak

The Lancet

Kaynak Referans: yeni bir sekme veya pencerede açılırde Wit N, Keszthelyi D “İrritabl bağırsak sendromunda düşük doz amitriptilin: birinci basamak için hazır mı? Lancet 2023; DOI: 10.1016/S0140-6736(23)01725-7.

Kaynak: https://www.medpagetoday.com/gastroenterology/irritablebowelsyndrome/106929

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bununla iyi olduğunuzu varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul etmek Mesajları Oku

Gizlilik ve Çerez Politikası