Ülseratif Kolit ve bağırsak hastalıkları

Bağırsak bakterilerinin, kalp hastalığı ve gut hastalığına karşı koruyucu etkisi olabilir

0 38
  • Geçtiğimiz birkaç yıl içinde araştırmacılar, vücudun bağırsak mikrobiyomunun genel sağlığı nasıl etkilediğine dair yeni detaylar keşfettiler.
  • Örneğin sağlıksız bir bağırsak mikrobiyomu çeşitli hastalıklarla ilişkilendirilmiştir.
  • Wisconsin-Madison Üniversitesi’nden araştırmacılar şimdi bağırsak mikrobiyomunda, en azından farelerde, iltihaba neden olan ürik asidi parçalayabilen belirli bakteriler tespit etti.
  • Bilim insanları, ürik asit yiyen bu bakterilerin vücudu kalp hastalıkları ve guttan korumaya yardımcı olabileceğine inanıyor.

Son birkaç yıldır araştırmacılar, vücudun bağırsak mikrobiyomunun genel sağlığı nasıl etkilediğini giderek daha fazla şekilde ortaya çıkarmaktadır.

Önceki araştırmalar, sağlıksız bir bağırsak mikrobiyomunu tip 2 diyabet, obezite, astım, kolorektal kanser ve Parkinson hastalığı gibi nörodejeneratif bozukluklar da dahil olmak üzere çeşitli hastalıklarla ilişkilendirmektedir.

Şimdi, Wisconsin-Madison Üniversitesi’nden araştırmacılar, bir fare modeli aracılığıyla bağırsak mikrobiyomunda iltihaba neden olan ürik asidi parçalayabilen ve vücudu hem kalp hastalığından hem de guttan potansiyel olarak korumaya yardımcı olan bakterileri tanımladılar.

Bu çalışma kısa süre önce Cell Host & Microbe dergisinde yayımlandı.

Bakterilerin bulunması

Bu çalışma için, Wisconsin-Madison Üniversitesi’nde bakteriyoloji doçenti ve bu çalışmanın kıdemli yazarı olan Dr. Federico Rey ve ekibi fareler üzerinde dışkı nakliTrusted Source gerçekleştirdi. Olgun farelerden bağırsak mikroplarını, mikropsuz sindirim sistemi ile doğan farelere aktardılar. Bu aynı zamanda olgun farelerin arter sağlığının mikropsuz farelerde ifade edilmesine neden oldu.

Analizler sonucunda bilim insanları, plak dolu arterlere ve yüksek ürik asit seviyelerine sahip donörlerden mikrop alan farelerde de aynı durumların geliştiğini tespit etti. Benzer şekilde, daha temiz kan damarlarına ve daha az ürik aside sahip donörlerden mikrop alan farelerde de aynı özellikler ortaya çıktı.

Araştırmacılar buradan yola çıkarak farelerdeki sağlık sonuçlarıyla ilişkili belirli mikropları tanımlayabildiler. Bilim insanları, bağırsakta pürin ve ürik asidi parçalamak için gereken farklı bakteri türlerinde bulunan bir gen kümesini saptamayı başardı.

Araştırmacılar, pürin düşürücü mikroplar bağırsaklardaki ürik asidi kendi ihtiyaçları için kullandığında, modeldeki farelerin kanında daha az ürik asit bulunduğunu bildirdi.

Dr. Rey, “Çalışmamızdan elde edilen bulgular, bağırsak bakterilerinin ürik asit seviyelerine potansiyel olarak önemli katkılarda bulunduğuna işaret ediyor” dedi.

“Bu bulguların mikropların bağırsakta nasıl yaşadığını anlamaya yönelik etkileri de var. Sonuçlarımız, ürik asidin oksijenin olmadığı koşullarda birçok bakteri için bir [besin] – karbon, enerji ve potansiyel olarak nitrojen kaynağı – olduğunu gösteriyor. Diyetlerimizde bu organizmaları teşvik eden bileşenler olup olmadığını öğrenmekle ilgileniyoruz” dedi.

Ürik asit nedir?

Ürik asit, vücut pürinleri parçaladığında ortaya çıkan bir atık üründür. Pürinler, vücutta DNA ve RNA oluşturmak için kullanılan doğal olarak oluşan kimyasal bileşiklerdir.

Ayrıca pürinler, deniz ürünleri, kırmızı et, av etleri, organ etleri ve hem şekerli hem de alkollü içecekler dahil olmak üzere belirli yiyecek ve içeceklerde yüksek seviyelerde bulunabilir.

Ürik asit üretildiğinde, kan damarları yoluyla böbreklere taşınır ve burada filtrelenerek idrarla vücudu terk eder.

Bir kişinin kan dolaşımında çok fazla ürik asit varsa, hepsi vücudu terk etmeyerek birikime neden olabilir. Vücutta ürik asit birikmesi hiperürisemi olarak bilinir.

“Çok fazla ürik asidin gut hastalığına neden olabileceğini uzun zamandır biliyoruz. Daha yeni çalışmalar ürik asidi metabolik ve kardiyovasküler hastalıklar da dahil olmak üzere diğer durumlarla ilişkilendirmiştir. Ürik asit, kardiyovasküler hastalıkları şiddetlendiren süreçleri aktive edebilen proinflamatuar bir bileşiktir.”

Dr. Federico Rey

Hiperürisemi ile ürik asit kristalleri oluşur ve vücutta iltihaplanmaya neden olur. Bu kristaller böbreklere girerek böbrek taşlarına neden olabilir. Ya da vücudun eklemlerine girerek gut olarak bilinen bir tür iltihaplı artrite neden olabilirler.

Ayrıca yüksek ürik asit seviyeleri, yüksek tansiyon ve felç de dahil olmak üzere bazı kardiyovasküler rahatsızlıklar için artan riskle ilişkilendirilmiştir.

Bağırsak mikrobiyomu ve kalp hastalığı

Bu, bağırsak mikrobiyomunun kalp hastalıklarıyla ilk kez ilişkilendirilmesi değildir. Önceki araştırmalar, bağırsak mikrobiyotasının sağlıklı olmasının genel olarak kardiyovasküler hastalık gelişimi üzerinde etkisi olduğunu söylüyor.

Diğer çalışmalar koroner kalp hastalığı, inme, hipertansiyon ve ateroskleroz gibi belirli durumlar arasında bir bağlantı bulmuştur.

Dr. Rey’e göre, kendisi ve ekibi bağırsak mikrobiyomunun kardiyovasküler hastalıkları nasıl etkilediği hakkında daha fazla bilgi edinmek istedikleri için bu araştırmayı sürdürdüler.

“Bu çalışmalar bağlamında, bağırsak bakterileri ile ürik asit seviyeleri arasında ve bu bileşik ile hem farelerde hem de insanlarda hastalığın ilerlemesinin belirteçleri arasında ilişkiler bulduk. Diğerleri ürik asit ve kardiyovasküler hastalık arasında ilişkiler gözlemlemiştir” dedi.

“Dr. Rey sözlerini şöyle sürdürdü: “Beklenmedik bulgu, ürik asit varyasyonunun bağırsak bakterileriyle ilişkili olmasıydı. “Oldukça kontrollü bir ortamda yetiştirilen hayvanları kullanarak, bağırsak mikroplarının konakçıdaki ürik asit bolluğunu etkilediğini gösterebildik. Bu yeni bir bulguydu ve bizi bu etkiden sorumlu bakterileri ve bakteri genlerini tanımlamaya çalışmak için motive etti.”

Geleceğe yönelik çıkarımlar

Dr. Rey, gut tedavisi veya önlenmesi için ürik asidi azaltmaya yardımcı olmak üzere bağırsak bakterilerini veya belirli böcekleri teşvik eden diyet müdahalelerini kullanma fikrinin incelenmesi gereken harika bir şey olduğunu düşündüğünü söyledi.

“Aynı zamanda, uygun seviyelerde ürik asit ve ilgili bileşikler konakçı sağlığı için gereklidir, bu nedenle nihai soru, bağırsak mikroplarının ve diyetin nasıl etkileşime girdiği ve belki de bu bileşiklerin seviyelerini faydalı bir aralıkta (ne çok yüksek (ne de) çok düşük) tutmak için nasıl manipüle edileceğidir.”

Dr. Rey ayrıca, kardiyovasküler hastalıklarla olan bağlantının bu noktada daha az net olduğunu, ancak bunun keşfetmekle ilgilendiğimiz bir şey olduğunu belirtti.

Bu araştırma için bir sonraki adımlar sorulduğunda, “Bağırsak bakteriyel metabolizmasının dolaşımdaki ürik asidi nasıl etkilediğini hala tam olarak anlamış değiliz” dedi.

“Bu, grubumuzda ileriye dönük bir öncelik olacak. Ayrıca ürik asidin bakteriyel modülasyonunun kardiyovasküler hastalık üzerindeki etkisini preklinik modellerde test etmekle de ilgileniyoruz” diye ekledi.

Sağlıklı bir bağırsak mikrobiyomunu korumak için ipuçları

Medical News Today ayrıca Santa Monica, Kaliforniya’daki Providence Saint John’s Sağlık Merkezi’nde kurul sertifikalı bir kardiyolog olan Dr. Rigved Tadwalkar ile bu çalışma hakkında konuştu.

Tadwalkar, bağırsak sağlığının kardiyovasküler sağlıkla nasıl ilişkili olduğu konusunda klinisyenlere daha fazla bilgi verdiği için bunun ilginç bir çalışma olduğu yorumunda bulundu.

“Yüksek ürik asit seviyelerinin arteriyel plak oluşumu ve ayrıca arterlerde bu yağ birikintilerinin birikmesi olarak tanımladığımız aterosklerozun ilerlemesi ile ilişkili olduğunu gördük” dedi.

“Şimdiye kadar mekanizma hakkında bildiğimiz şey, ürik asidin oksidatif stresleri, endotel disfonksiyonunu Güvenilir Kaynak (ve) enflamasyonu teşvik edebileceği ve bunların her birinin arteriyel plak gelişiminde kilit süreçler olduğudur” dedi.

“Bu çalışmanın ilginç yanı, belirli bakterilerin bu ürik asidi nasıl parçalayabildiğini ve bağırsak mikrobiyotası ile ürik asit metabolizması ve dolayısıyla potansiyel olarak ateroskleroz arasında nasıl başka bir bağlantı olduğunu görmektir. Dolayısıyla bu konuda daha derin bir anlayışa sahip olmak büyük önem taşıyor çünkü aterosklerozu önlemek veya tedavi etmek için yeni veya özgün stratejiler geliştirmemize yardımcı olabilir.” – Dr. Rigved Tadwalkar

Dr. Tadwalkar, sağlıklı bir bağırsak mikrobiyomuna sahip olmak söz konusu olduğunda, beslenme açısından birine verebileceği en iyi tavsiyenin, bir dizi bitki bazlı gıdayı içeren çeşitli bir diyet yemek olduğunu söylediTrusted Source ve işlenmiş ve şeker dolu gıdalardan uzak durur.

“Yararlı bağırsak bakterilerinin büyümesini sağlayan veya teşvik eden temel besin maddelerine bakıldığında, bunlar meyvelerde, sebzelerde, tam tahıllarda ve baklagillerde bulunur – bağırsak için bu mikrobiyal türleri sağlayan zengin besin dizisini buradan alırsınız” diye devam etti.

Dr. Tadwalkar ayrıca antibiyotikler bağırsak mikrobiyomunun dengesini bozabileceğinden gereksiz antibiyotik kullanımına dikkat edilmesini önerdi.

“Yaşam tarzı açısından da stres yönetimi önemlidir. Stresin bağırsak-beyin eksenini bozabileceğine dair bazı kanıtlar varGüvenilir Kaynak. Bu nedenle, egzersiz, yoga, meditasyon ve benzeri stresi azaltıcı faaliyetler son derece teşvik edilmelidir” diye ekledi.

Kaynak: https://www.medicalnewstoday.com/articles/gut-bacteria-may-help-protect-against-heart-disease-gout#Tips-for-keeping-a-healthy-gut-microbiome

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.